Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
2,4 millioner kjøretøy er gjenvunnet i Norge siden 1996

Det har spart samfunnet for store mengder CO2 og energi.

Til tross for at så mange gamle, lite trafikksikre og forurensende biler er fjernet fra norske veier siden 90-tallet, er det et lite skår i gleden. Siden 2014 har det vært en nedadgående trend i antallet vrakbiler folk leverer.
Cirka 150.000 biler ble vraket og gjenvunnet i 2013, mens 140.000 biler ble gjenvunnet i 2016.
Denne trenden bryter med et jevnt økende antall vrakbiler siden 1997 og kan skyldes insentivene for å levere inn den gamle bilen: Vrakpanten.

Les også: Slik gjenvinnes bilen din

– Øk vrakpanten
– Tallene indikerer at effekten av vrakpantøkningen til 3.000 kroner per kjøretøy i 2013 dabber av, sier direktør Erik Andresen i Autoretur AS.
Autoretur, selskapet som har konsesjonen til å samle inn alle kasserte biler på vegne av bilimportørene, foreslår å øke panten til 5.000 kroner i første omgang.
Da vil tempoet på utskifting av gamle biler til nye, sikrere og renere kjøretøy øke.
Vrakpantøkninger har historisk inspirert viljen til å levere gamle kjøretøy.
Fra 1. januar år 2013 økte vrakpanten til kr 2.500 kroner. Fra 1. juli samme år ble summen oppjustert til 3.000 kroner. Allerede i første kvartal 2013 kunne vi se en markant effekt av tiltaket. Det ble levert inn 18,7 prosent flere vrakede kjøretøyer på landsbasis, sammenliknet med tidligere år.

Bør fornye bilparken
Mer enn 600.000 biler i Norge er eldre enn gjennomsnittet i Europa. I Norge er gjennomsnittsalderen på bilene 10,5 år og kjøretøyene har en gjennomsnittlig levealder på hele 19,2 år. I Europa: 8,3 års gjennomsnittsalder og cirka 14 års levealder.
Hvis vi fornyer den eldste delen av bilparken, kan det gi utslippskutt på 500.000 tonn CO2. Det vil si at utslipp fra privatbilismen i Norge blir redusert med rundt 10 prosent.

Les mer: Hva er vrakpant?

Enorme Co2-besparelser

Gjenvinningen av kasserte kjøretøy gjennom Autoretur-systemet, har gitt en betydelig CO2-besparelse. Ved å gjenvinne materialene i bilene, har Autoretur spart samfunnet for cirka 1,3 millioner tonn. Antagelig er det spart mye mer, men det var først fra og med 2009 at man startet beregne CO2-besparelsen.
Årlig tilsvarer de 220.000 tonnene (2015/2016) de årlige klimautslippene fra 98.000 biler med en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer og utslipp på 150 g/km.

850 GWh spart energi

Energimengdene som spares ved Autoreturs gjenvinning av energi og materialer, tilsvarer cirka 850 GWh. Det samme som energiforbruket i omtrent 42.000 husholdninger. Det utgjør cirka 0,8 prosent av det årlige forbruket av elektrisitet i Norge.
Materialene i bilene sorteres og gjenvinnes slik at de kan bli til nye råvarer og nye ting. Spesielt er det gjenvinningen av metall fra vrakbiler som bidrar til CO2- og energibesparelsen.
Materialgjenvinningsgrad kalles måleenheten som forteller noe om mengden materialer vi gjenvinner fra kasserte biler. Myndighetenes krav om materialgjenvinningen ble økt fra 80 prosent til 85 prosent fra og med 2015. Autoretur oppnådde over 85 prosent allerede året før kravet ble skjerpet og har holdt seg godt over målet siden.

Les mer om VRAKPANT

Flere
artikler