35 millioner kroner årlig til transport

Via transportordningene fra biloppsamlerne til gjenvinningsanleggene, tilfører Autoretur transportnæringen millioner av kroner hvert år.

Transportsektoren og godstransporten med norske lastebiler utgjorde 483,4 millioner kilometer* på norske veier første kvartal i 2020. Autoretur har et stabilt og høyt bidrag til lastebilsektoren i Norge når miljøsanerte vrakbiler skal flyttes fra biloppsamlingsplass til gjenvinningsoperatør, til fragmenteringsverk.
Autoretur-nettverket benytter transporttjenester for rundt 35 millioner kroner i året.

Autoretur betaler
Kostnadene for de mange transportoppdragene i Autoretur-nettverket betaler selskapet via hovedoperatørene som sender faktura til Autoretur.

LES MER: NRK kom på besøk

Arbeidsplasser
Dette betyr mange arbeidsplasser innen transportnæringen hvert eneste år. Ikke minst er det et viktig bidrag til transportbransjen under korona-krisen – og viktig for at aktørene i Autoretur-nettverket – som fortsatt er operative under pandemien, kan holde hjulene i gang.

Næringspolitikk
Autoretur er med andre ord en stor oppdragsgiver for lastebilnæringen i Norge og en næringspolitisk aktør innen transportsektoren. Selskapets eiere, nybilimportørene, bidrar på denne måten til transportoppdrag gjennom en vanskelig tid – og ellers.

LES MER: Gjenvinningsresultatene 2019

* SSB

Flere
artikler