Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Autoretur: 15 år med gjenvinning av bil – ledende på sirkulærøkonomi

Nesten 1,8 millioner biler har blitt gjenvunnet siden 2007 og bilbransjen er ledende på sirkulærøkonomi. Mange nye biler produseres i dag uten klima fotavtrykk, nye elbiler slipper ikke ut CO2 i bruk, og Autoretur gjenvinner hele 97,6% av bilen etter bruk.

1 774 051 vrakbiler er samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet på de femten årene Autoretur har eksistert.
Da Autoretur ble etablert i 2007, bygde selskapet på innsamlingen av vrakbiler som hadde pågått i Norge i siden 1978, året da vrakpanten ble innført.

Bilbransjens ansvar
Gjennom 15 år har bilimportørene gjennom Bilimportørenes Landsforening (BIL), som eier Autoretur AS, tatt ansvar for innsamlingen og gjenvinningen av kasserte biler i Norge. Det skjer gjennom det såkalte produsentansvaret, ansvaret produsenter har for produktet de leverer på markedet – gjennom hele produktets levetid. Også når produktet er klar for gjenvinning.

«ELV»
En annet viktig premiss for Autoretur er konsesjonen fra Miljødirektoratet, hvor hovedansvarsområdene er nedfelt i avfallsforskriftens §4. I tillegg er det et EU-direktiv som bestemmer hvor mye av en kassert bil som skal gjenvinnes. Det såkalte End-of-life-vehicles (ELV). I dag skal minst 95 prosent av bilen gjenvinnes.

Siden starten i 2007 har gjenvinningen blitt stadig bedre. I 2020 ble det ny rekord da Autoretur-nettverket leverte en materialgjenvinningsgrad på 87,8%. Totalt ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning ble på hele 97,6%. Det betyr at kun 2,4% av bilens vekt ikke kan brukes til noe.

Total vekt av kasserte biler til gjenvinning i 2020 var hele 184,5 tusen tonn, noe som gjør Autoretursystemet til en de største aktørene i gjenvinningsbransjen i Norge.

Samles inn i hele landet
Et landsdekkende innsamlingsnettverk med 140 biloppsamlingsplasser og 12 fragmenteringsverk er ryggraden i Autoretur-systemet. Hos biloppsamlerne miljøsaneres bilene og deler plukkes av for videresalg, ved fragmenteringsverkene kvernes bilene i små biter og materialfraksjonene sorteres og selges videre som råvare til helt nye ting.

Vrakpanten
Ordningen med pant på kasserte biler ble innført for å få levert inn gamle biler. Kjøretøyene leveres til en godkjent biloppsamler for å få den forsvarlig miljøbehandlet, og siste eier får dermed utbetalt vrakpanten, som i dag er på 3000,- kroner. Ordningen organiseres av Staten.

Opplæring
Nettverket av biloppsamlere har i løpet av de siste femten årene vært gjennom omfattende kompetanseheving. En rekke opplæringsprogrammer og kvalitetssystemer er implementert.
Autoretur systemet består i dag av teknologiske og effektive miljøbedrifter som bidrar sterkt til sirkulærøkonomien. Samtidig som de hele tiden tilpasser seg nye miljøkrav og utdanner seg i håndtering av vrakbiler med nye gjenvinningsutfordringer – for eksempel biler med høyenergibatterier.

Flere
artikler