Vi informerer om at miljøgebyret til Autoretur endres f.o.m. 1. januar 2022. Driften av selskapet og de økonomiske rammebetingelsene tilsier at gebyret kan reduseres.

Miljøgebyret reduseres til kr. 100,- + mva pr bil uansett drivlinje, som er en reduksjon på kr 50,- + mva for alle drivlinjer.

Autoretur AS eies 100% av Bilimportørenes Landsforening og ivaretar produsentansvaret for alle som importerer ny eller brukt bil til Norge.
Autoretur AS drives på non-profit basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler – til bransjens og miljøets beste.

Den totale gjenvinningsgraden i 2020, som inkluderer ombruk, material- og energigjenvinning, endte på 97,6 prosent.
Det betyr at det kun er 2,4% av bilens vekt som ikke benyttes til noe.

Les mer om miljøgebyret og vilkår for deltakelse.