Bli med på en visuell tur og lær mer om hvordan Autoretur er bygd.
Du får også et innblikk i hvordan en av de over 120 biloppsamlingsplassene løser miljøsaneringen av ditt gamle kjøretøy.

Men viktigst av alt: Hvilke miljøresultater når vi, hvor mye gjenvinner vi av de kasserte bilene og hvor mye energi sparer vi samfunnet for.

Klikk her og se video.