Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Tilstandskontroll

Anbefalinger for tilstandskontroll av brukte høyvoltbatterier fra el- og hybridbiler 

Høyvoltbatterier, 400 – 800 Volt, i dagens biler krever rett kompetanse og utstyr for:
 
• Vurdering av mulige skader på høyvoltbatteriet/diagnosekompetanse
• Frikopling av høyvoltkrets ved karosseriarbeider 
• Utmontering og håndtering av kritiske batterier for transport
• Det er nødvendig med diagnoseutstyr, verktøy, verneutstyr, reparasjonslitteratur osv. som foreskrevet av bilprodusent
• I forbindelse med takst av en større skade må høyvoltbatteriets tilstand kontrolleres
• Det er en målsetting at flest mulig høyvoltbatterier repareres og/eller gjenbrukes

Tilstandskontroll

• Etter en større skade bør/må høyvoltbatteriets tilstand kontrolleres før videre bruk, uavhengig av om bilen repareres eller innløses, et ansvar som ligger hos den som videreselger batteriet. Dette kan inngå som del av takst.
 
• Dersom takstperson ut fra skadens omfang vurderer at batteriet kan ha skader, synlige ytre, eller indre, må kompetent person, f.eks. høyvolttekniker/-ekspert, involveres.
 
• Kriterier kan f.eks. være: utløst airbag, synlig skade/bulk i batterikasse, eller at bilskaden i sin helhet defineres som omfattende skade.
 
• Bilprodusentens prosedyrer for tilstandskontroll av batteriet må følges i forbindelse med taksering av bilen/ skaden, inkl. batteriet.
 
• Dersom bilprodusenten ikke har prosedyrer, skal anerkjente metoder benyttes.
 
• Med tanke på annenhånds omsetning og bruk av batteriet, vil tilstandskontroll gi informasjon om batteriets sikkerhetsmessige tilstand før evt. videre bruk/ombruk. 
 
• Det juridiske ansvaret for risikoen forbundet med batterier som videreselges for gjenbruk, ligger hos den som videreselger batteriet, i henhold til lov om produktansvar.

Spesielle prosedyrer for kritiske batterier

• Krever kompetent person til vurdering, overvåking og dokumentering.

• Temperaturovervåking ved mistanke om innvendige skader på høyvoltbatteriet.

• Kontrollprogrammer for vurdering av utvendige skader.

• Biler med skade og risiko for varmgang i batteriet skal fortrinnsvis plasseres på dedikert karanteneplass for hindring av spredning av evt. brann.

• Det er betydelig risiko og potensielt skadeomfang ved brann/lekkasjer.

• Verkstedene bør også ha rutiner for informasjon til inntauingsselskapene, for å sikre at biler med et eventuelt skadet høyvoltbatteri plasseres på et sikkert sted, også om bilene kommer utenfor åpningstid.

• Ikke reparerbare batterier skal sendes i retur og gjenvinnes hos kompetent aktør.

• Batterier skiftet på garanti skal håndteres i tråd med bilprodusentens retningslinjer.

Videresalg, transport og gjenbruk

• Lagring og transport av skadde batterier skal gjøres i henhold til produsentens retningslinjer og ADR-regelverket.

• Transporten skal utføres av kompetent transportør, med spesielt tilpasset/godkjent emballasje.

• Bildedokumentasjon av skadde høyvoltbatterier bør forefinnes for å sikre forsvarlig håndtering og evt. reparasjon. Dette er viktig ved innløsing av bil, så man kan sikre at skaden faktisk er utbedret, dersom bilen er solgt av forsikring og f.eks. reparert av et annet verksted enn verkstedet som har taksert skaden.

PDFer til nedlasting: