Hva skjer med batteriene fra elbiler og ladbare hybdrider når de skal gjenvinnes?

Disse bilenes batterier er helt annerledes enn tradisjonelle startbatterier. Dette er store høyenergi fremdriftsbatterier som kan veie opptil flere hundre kilo. Det er kompliserte 400 volts batterier som er komplekse å gjenvinne

 

Forskjeller fra merke til merke

En annen utfordring med høyenergi fremdriftsbatterier er modellvariasjonene. Forskjellige ladbare kjøretøy har forskjellige standarderBilmerkene har ulike batteriløsninger.

 

Tilpasset prosess

Litium-batterier fra ladbare kjøretøy krever spesialisert transport, behandling og demontering. I dag er det bare noen få steder i Europa som gjenvinner disse typene batterier. I Norge har AS Batteriretur satt opp et komplett retursystem for bilimportørene

 

Komplett pakke

Når et høyenergi litium-batteri skal gjenvinnes, blir det først tatt ut av bilen, gjerne hos biloppsamleren eller verkstedet. Deretter pakkes det forskriftsmessig – da følges de omfattende retningslinjene i forskrift om farlig gods, en forskrift som ble oppdatert fra 1. januar 2015 med tanke på transport av nettopp disse typene batterier.

Batteriet transporteres deretter til for eksempel Batteriretur AS. Der gjør de en vurdering av batteriet, om det er skadet eller helt, og plukker det fra hverandre under strenge sikkerhetstiltak.

Cellene, eller modulene, med litium (selve kjemien) kan bli gjenvunnet ved gjenvinningsbedrifter i Tyskland, Belgia, Frankrike og USA. De øvrige materialene i batteriet, metall og plastemballasje, blir gjenvunnet på tradisjonelt hvis.

Her forklarer Batteriretur AS hvordan prosessen foregår: