Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Bilbransjen sørger for at vrakbiler blir gjenvunnet

Bilimportørene tar produsentansvaret alvorlig gjennom forskriftsmessig gjenvinning. Dette skjer gjennom selskapet Autoretur AS. Og det skjer non-profit.

Da ELV (den felles europeiske direktivet om ansvaret for kjøretøy gjennom hele dets levetid) ble innført, fikk alle bilprodusentene selv ansvaret for materialene i kjøretøyet gjennom hele dets levetid. I praksis betød det at produsentene måtte sørge for forsvarlig og forskriftsmessig produksjon og til slutt gjenvinning av kjøretøyene.

Norges forpliktelser overfor EU og ELV defineres i de overordnede prinsippene for norsk miljø- og klimapolitikk.

 

Hovedmål i avfallspolitikken 
Norsk avfallspolitikk skal gi lavere vekst i avfallsmengdene enn i økonomien. Det vil si at utviklingen i generert mengde avfall skal være lavere enn den økonomiske veksten. Denne målsetningen er ennå ikke oppnådd.
Vi skal sørge for at mer avfall gjenvinnes og at mindre energi-gjenvinnes.
Politikken definerer også forsvarlig håndtering av farlig avfall. Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

Samtidig skal mengden farlig avfall som genereres reduseres innen 2020 sammenholdt med 2005-nivå.

 

Satsing på farlig avfall
Kjemikalier er et annet satsingsområde. Norge har ambisiøse målsettinger for kjemikaliepolitikken. Vi bygger politikken på føre-var-prinsippet. Formålet vårt er å skaffe mer kunnskap om et større antall kjemiske stoffer, og samtidig begrense bruken av de mest skadelige stoffene slik at mennesker og det ytre miljøet får bedre beskyttelse.

I 2006 ble EU-forskriften REACH innført. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) skal sørge for å oppnå bedre beskyttelse av helse og miljø. Forskriften slår fullt inn i Norge i 2018 etter en elleve år lang implementeringsperiode.

 

Høyenergibatterier
Batterier fra elbiler, hybrider og plug-in-hybrider er en kommende utfordring som også  ligger under produsentansvaret. Autoretur og Bilimportørenes Landsforening (BIL) har allerede tatt tak i utfordringene rundt gjenvinning av høyenergibatterier fra denne type kjøretøy. I 2017 ble selskapet Batteriretur Høyenergi AS etablert i samarbeid med Batteriretur AS for å sørge for forsvarlig og forskriftsmessig håndtering av fremdriftsbatterier. Les mer om dette her.

 

Eget system i Norge
I stedet for å ha mange innsamlingssystemer så ble Autoretur AS et felles system for innsamling og gjenvinning av kjøretøy i Norge for alle bilmerker/bilimportører. Dette skiller seg fra hvordan produsentansvaret blir håndtert i andre land. I Sverige, for eksempel, har hver enkelt importør selv avtaler med gjenvinningsoperatører i markedet.

Autoretur bygde også et rapporteringssystem for all innsamling av kasserte kjøretøy, Autostat. Dette datasystemet ble ryggraden i suksessen til norsk gjenvinning av vrakbiler.

LES MER: BILEN DIN BLIR NYE TING

Non-profit
For å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler er derfor Autoretur AS et selskap som drives på non-profit-basis. Det vil si at Autoretur ikke kan dele ut eventuelle overskudd til eierne. Autoretur AS skal drifte et system for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy – så rimelig som mulig for norske bileiere.

 

Vellykket
Men systemet har vært vellykket. Det vil si at svært få biler i Norge ikke blir samlet inn. I 2016 oppnådde Autoretur et gjenvinningsresultat på 97,7 prosent, over det som er myndighetenes krav (95 prosent). Samt at materialgjenvinningskravet på 85 prosent også ble nådd.

Flere
artikler