Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Biloppsamlerne er midt i en kompetanseheving

De siste årene har salget av kjøretøy med høyenergibatterier økt voldsomt.
Demontering og gjenvinning av batteriene krever ny kunnskap og nye systemer for å oppfylle kravene i kasserte kjøretøy og i myndighetenes sikkerhetsforskrifter.

I første kvartal 2017 var det cirka 130.000 elektriske drevne kjøretøy i Norge (OFV). Veksten forventes å øke kraftig. For Autoreturs nettverk gir det flere utfordringer.
Av og til kommer det forsikringsskadede kjøretøy med høyenergibatterier til biloppsamlerne. Men foreløpig kasseres det hovedsakelig bare noen få eldre hybridbiler og eldre el-biler hos norske biloppsamlere. Ikke før om noen år da disse nye typene kjøretøy har gått sine siste mil, vil det store trykket av kasserte elbiler, plug-in hybrider og hybrider komme hos biloppsamlerne. De få kjøretøyene med disse typene fremdriftsbatterier som kommer til biloppsamlerne i dag er likevel en utfordring.

Omfattende guide
Autoretur laget derfor i 2016 en omfattende guide for behandling av høyenergibatterier. Guiden er delt i to. For privatpersoner og for proffer. Sistnevnte gjelder for eksempel personell hos biloppsamlere som skal montere eller demontere høyenergibatterier.

Sikkerhetstiltakene og kompetansen er så avgjørende for å behandle høyenergibatteriene fra kasserte biler at det kreves utdanning. Batteriene er rett og slett livsfarlig hvis de behandles feil.
I guiden kommer de formelle kravene til de som skal behandle batteriene. Hvem som helst kan ikke montere eller demontere høyenergibatterier. Dette er regulert i flere norske forskrifter. Blant annet forskrifter om høyspente anlegg og forskrifter om frakt av farlig avfall. I praksis utelukker de formelle kravene at privatpersoner kan gjøre noe som helst med et batteri fra en elbil, plug-in hybrid eller en hybrid.

Guiden brukes også av Bilimportørenes Landsforening (BIL). Den finnes tilgjengelig både hos bilimportorene.no og autoretur.no.

Innsamlingssystem
I 2016 ble det også inngått et samarbeid mellom Autoreturs eier, BIL og Batteriretur AS om innsamling av høyenergibatterier gjennom det nydannede selskapet Batteriretur Høyenergi AS. BIL gikk også inn på eiersiden i dette selskapet som skal sørge for en helhetlig løsning på det høyspente batteriet fra det kommer inn til biloppsamlerne, til det er forskriftsmessig gjenvunnet.

Omfattende utdanning
De store omveltingene i bransjen foregår hos biloppsamlerne. Det er de som først må forholde seg til de nye batteriene, og det er biloppsamlerrne som får kompetansekravene. Det er derfor rullet ut store kompetansehevingstiltak hos våre tre hovedoperatører Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilretur AS. En biloppsamler som får inn et kjøretøy med høyenergibatteri må ha tilstrekkelig kursing for å kunne jobbe på kjøretøyet. Kursene kan man for eksempel ta hos Bilbransjens kurs- og kompetansesenter (BKK). Under kursene lærer man alle sikkerhetstiltakene som er påbudt ved arbeid med høyenergibatterier. Man lærer å sikkerhetsvurdere batteriene, se etter skader og så videre. Kursdeltagerne lærer hvordan man etablerer sikkerhetssoner, hvordan nøytralisere og måle spenning og hva slags verktøy man skal bruke. De lærer også og om de forskjellige typene høyenergi-batterier og om pakking og oppbevaring av batteriene.

MÅ ha kurs
Når man er ferdig på kurset er man sertifisert til å arbeide med denne type batterier. Det er helt avgjørende å ha disse kursene hvis ikke bryter man forskrifter om arbeid på høyspent-anlegg. Det er helt avgjørende for sikkerhet at man kjenner til hvordan disse batteriene skal oppbevares og fraktes. Brann- og spenningsfaren er enorm: Brann i et høyenergibatteri er så å si umulig å slukke. Får man støt fra et slikt batteri kan det være slutten.
I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) må man enten være utdannet elektriker eller ha disse batterikursene for å kunne arbeide med høyenergi-batterier.

Fakta om høyenergibatterier
• Elbiler og plug-inhybrider har høyenergi-batterier, gjerne litium-ion-typer (Li-ion).
• Disse batteriene har så høy spenning at de kvalifiserer som høyspentanlegg.
• Selv små skader som gir oksygentilførsel kan føre til brann.
• De er svært vanskelig å slukke hvis de antenner.
• Det er ikke tillatt for privatpersoner å montere eller demontere høyenergibatterier uten riktig kompetanse.
• Batterienes utenpåliggende materialer gjenvinnes på tradisjonell måte, cellene energigjenvinnes.
• Eldre hybridbiler har gjerne nikkel-metallhydrid-batterier (NiMH)
• To forskrifter regulerer arbeid med høyenergi-batterier: «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» og «Forskrift om landtransport av farlig gods»

Flere
artikler