Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
En del av bilens kretsløp: Dekkene fra bilen din blir til nye ting

Bildekk blir til sprengningsmatter, løpeunderlag på friidrettsbaner eller fyll til kunstgressbaner.

I Norge har Autoretur AS ansvaret for å samle inn alle kasserte biler og gjenvinne dem. Konsesjonen gjelder ikke dekk og batterier. Det er det henholdsvis Dekkretur og Batteriretur som har ansvaret for.
Når Autoreturs mange oppsamlingsplasser har plukket ut batterier og dekk fra de kasserte bilene, sendes batteriene videre i batterireturordningen for gjenvinning, og dekkene sendes til Dekkreturs gjenvinningsstasjoner.

Samler inn titalls tonn
I 2015 samlet Dekkretur inn 55.493 tonn dekk i Norge. Disse dekkene ble sendt til Dekkreturs hovedoperatør, Ragnsells AS. En av Ragnsells gjenvinningsstasjoner for dekk ligger i Bamble. En 20.000 kvadratmeter stor eiendom dedikert til dekk, Norges største, forøvrig.
Før dekkene havner i Bamble, er felgene fjernet av biloppsamleren. Dekkene fra de kasserte bilene sorteres deretter i hauger avhengig av hva de skal bli brukt til.

Mange produkter
I en egen anleggshall blir kjørebanen på egnede dekk skåret av, altså den innerste og hardeste gummiringen. De skal bli til skytematter.
Dekk som ikke egner seg til skytematter, går i shredderen (en kvern). Hoveddelen av alle norske, kasserte dekk blir kvernet opp og solgt videre som råvare
Ragnsells har nylig investert i en ny shredder som skal gjøre produksjonen mer strømlinjeformet. En amerikansk shredder som spiser dekk på den ene siden og spytter ut perfekt kvernet råstoff på den andre.

Haugene med ferdig kvernet materiale er det mest iøyenfallende på Ragnsells anlegg der de ruver som fjell og venter på å shipes ut til kundene via kaianlegget.
Det blir ikke laget produkter utover skytematter i Norge. Når dekkene er shreddet og shipet, blir de til kunstgressbanefyll (granulat) i Trollhättan i Sverige, eller brukt til byggkonstruksjoner, dekksider til siloer, kai-anlegg eller de energigjenvinnes.

I en egen anleggshall blir kjørebanen på egnede dekk skåret av, altså den innerste og hardeste gummiringen. De skal bli til skytematter.
I en egen anleggshall blir kjørebanen på egnede dekk skåret av, altså den innerste og hardeste gummiringen. De skal bli til skytematter.

Ved energigjenvinning har dekk omtrent den samme energigraden som olje. Kasserte dekk er med andre ord svært godt egnet til oppvarming eller annen varmeproduksjon.
I 2015 gikk 39 prosent av de kasserte dekkene i Norge til energigjenvinning. 53 prosent av dekkene ble materialgjenvunnet.

LES MER OM GJENVINNING AV BIL

Dokumentasjon
I motsetning til myndighetens ordning med Autoretur, eier ikke Dekkretur gjenvinningsmaterialet etter at det er samlet inn. Når et kassert dekk kommer til stasjonen i Bamble, er det Ragnsells som overtar eierskapet. Men når råmaterialet er klart til utskipning, er ikke jobben til Dekkretur AS ferdig.
– Vi må ha dokumentasjon fra Ragnsells på at de selger til land som håndterer råvarene riktig. Dette samarbeider vi blant annet med miljøverndepartementet om, sier direktør Jon Erik Ludvigsen i Dekkretur AS.

Direktør Jon Erik Ludvigsen i Dekkretur AS
Direktør Jon Erik Ludvigsen i Dekkretur AS

Dekkretur samarbeider også med Fotballforbundet for å lage nye produkter av dekkene:
– Et mål for oss er å se om vi kan bruke dekket flere ganger før det energigjenvinnes, sier Ludvigsen.

Flere
artikler