Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Elbilbatterier gjenvinnes i Norge: – 1 gammelt elbilbatteri blir til flere nye

Nå gjenvinner vi elbilbatterier i Norge. De sjeldne metallene som er så viktige i høyenergibatterier, kan brukes om igjen. – Materialene i ett kassert batteri, kan vi lage 3-5 nye batterier idag, sier daglig leder Fredrik Andresen i Batteriretur Høyenergi AS.

Cellene fra gamle, kasserte elbilbatterier (høyenergibatterier fra el- og hybridbiler) blir matet inn i en splitter ny maskin på Øra utenfor Fredrikstad. Den nye maskinen seksjonerer ut rene, sjeldne metaller fra battericellene. Materialene er dyre, sjeldne og helt nødvendige for å lage nye elbilbatterier.
 
Elbilbatterier gjenvinnes i Norge
Batteriretur Høyenergi AS, er et selskap som ble startet for å håndtere batteriene fra el- og hybridbiler.
Inne i det nye anlegget i nabobygningen, hos samarbeidspartneren Hydrovolt, går samlebåndet på det nye fragmenteringsverket. Battericellene blir kvernet og knust, til mindre og mindre deler, helt til de er pulver.
På enden av fragmenteringsverket, sorteres støvet fra battericellene. Battericellenes materialer er nå separert og ender i ulike fraksjoner: Aluminium, kobber og black mass, som inneholder blant annet litium, kobolt og nikkel. De sistnevnte metallene er materialer av den sjeldne typen, de vi med dagens batteriteknologi er avhengige av for å lage høyenergibatterier.

Verdifull black mass
Black mass er en av fraksjonene fra batteriene. Fredrik Andresen holder opp en boks med det svarte pulveret. Og forklarer:
– Vi får ut flere mengder med black mass. I disse fraksjonen ligger materialene mange forbinder med el- og hybridbiler, nikkel, kobolt, mangan og litium.
Black mass sendes videre til spesialfabrikker, blant annet i Sverige, som separerer ut helt rene materialer – som nikkel og litium.
Dette er materialer som kan brukes direkte i produksjonen av nye batterier, for eksempel i Europa.
Myten om at litium ikke gjenvinnes, kan vi legge død, sier han.
 
Les mer: – Bedre gjenvinningsmetoder for høyenergibatterier
 
Samarbeid med Hydro og Northvolt
– Vi så tidlig, i samarbeid med Autoretur og Bilimportørenes Landsforening, at det var behov for et system for gjenvinning av batterier i Norge, sier Andresen.
I 2020 ble det derfor etablert et samarbeid mellom Batteriretur Høyenergi AS og Hydrovolt. Hydrovolt er eid av Northvolt og norske Hydro.
– Hydrovolt gjenvinner faktisk elbilbatterier i dag og har dermed lukket kretsløpet for høyenergibatterier her i Norge, sier Andresen mens han peker på nabobygningen der Hydrovolt holder til.
– Det er Europas største anlegg for batterigjenvinning, sier han.
 
Batteriene kommer fra norske vrakbiler
Batteriene samles opp gjennom det landsomspennende Autoretur-systemet. Rundt 140 biloppsamlere er førstelinjen i dette systemet for kasserte biler – også el- og hybridbiler. Biloppsamlerne tar ut batteriene av bilene, gjør en vurdering av batteriet og sender dem videre til Batteriretur Høyenergi. Resten av el-hybridbilen går til vanlig gjenvinning.

Slik foregår gjenvinningen av elbilbatterier:
1.    Biloppsamlerne får inn en vrakbil med høyenergibatterier
2.    Biloppsamlerne tar ut batteriene og vurderer om de skal gjenvinnes eller gjenbrukes
3.    Et batteri som skal gjenvinnes sendes til Batteriretur Høyenergi AS
4.    Batteriretur Høyenergi sjekker status på batteriet, lader det ut og gjenbruker strømmen
5.    Batteriet plukke fra hverandre og de ytre materialene, plast, kabler, metall, går til vanlig gjenvinning
6.    Battericellene går inn i fragmenteringsverket og separerer ut de verdifulle metallene
7.    De verdifulle metallene (litium, kobolt, mangan) brukes om igjen – for eksempel i nye batterier
 
– 3-5 nye batterier fra ett gammelt batteri
Batteriene som kommer inn fra norske vrakbiler, er laget på gammel batteriteknologi. Nyere batteriteknologi krever mindre av de sjeldne metallene.  – Vi kan derfor bruke det vi får ut av nikkel, kobolt, mangan og litium til flere nye høyenergibatterier, sier Andresen mens han holder opp boksen med black mass, det verdifulle støvet.
 
Ny batteriforskrift i 2023
I disse dager jobbes det med en batteriforordning om høyenergibatterier.
Den nye forordningen erstatter den eksisterende forskriften – som var en anbefaling om gjenvinning av høyenergibatterier, mens den den nye forordningen, er et konkret regelverk og regulering.
– Den kommer til å si tydelig hva man skal gjenvinne, hvor mye man skal ta ut av battericellene, at alle batteriene skal samles inn, definisjoner på gjenbruk og gjenvinning. Men ikke minst kommer det klare føringer på hvem som har produsentansvaret, sier Andresen.
Den nye batteriforordningen innføres antagelig i løpet av 2023. Norge er, som med mye elbil-relatert, det første landet som innfører den.
 
Les mer: Slik gjenvinner vi elbilbatterier

Flere
artikler