Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Mer og mer elektrisk fremdrift – nye utfordringer

FARLIGE BATTERIER: Batteriene i biler med elektrisk fremdrift må håndteres etter forskriftene om «Forskrift om landtransport av farlig gods», og «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». De må med andre ord håndteres av godkjent personell.


Hos Batteriretur i Sandefjord har de tatt tak i problemet og vil strømlinjeforme gjenvinningen av høyspente fremdriftsbatterier i elbilerog ladbare hybdrid-kjøretøy.

I løpet av de siste årene har salget av nullutslippsbiler økt kraftig. Ved utgangen av 2010 var det ca 3.000 elbiler på norske veier. I desember 2014 var det over 41.000 elbiler i Norge. I mars 2016 rullet det cirka 80.000 elbiler i Norge*.
Parallelt med elbilutviklingen har vi opplevd den samme revolusjonen for plug-in hybridbiler. Pr desember 2014 var det 2.400 ladbare hybrider på norske veier.

SE FILM HVORDAN BATTERIRETUR HÅNDTERER BATTERIER LENGRE NED I SAKEN

Voldsom vekst
I 2016 tok det helt av. I mai samme år var det registrert 6.725 ladbare hybridbiler i Norge. Det tilsvarer en vekst på 349 prosent sammenlignet med året før. Opplysningsrådet for veitrafikken, har også tall for ikke-ladbare hybrider: 4.980 var registrert i mai 2016. En økning på 35 prosent.
Ladbare og ikke-ladbare hybridbiler sto for nesten 25 prosent nybilsalget første halvår av 2016.LES MER OM BLYBATTERIER

En stor utfordring
Elbiler og ladbare hybridbiler har høyspente fremdriftsbatterier. Dette er batterier som skiller seg kraftig fra tradisjonelle blybatterier. Denne typen batterier gir gjenvinningsbransjen nye utfordringer.

batteriretur_1
NYE UTFORDRINGER: Høyenergibatterier i elbiler, hybrider og ikke ladbare hybridkjøretøy,
gir gjenvinningsbransjen nye utfordringer. (Foto: Tennen-Gas/Wikipedia (cc-by-sa-3.0)

Hvordan håndtere høyeenergi-batterier?
Tradisjonelle batterier fra biler har vi i en årrekke hatt gode systemer for å håndtere, blant annet via Batteriretur-ordningen. Blybatteriene fjernes fra kasserte biler og gjenvinnes nesten hundre prosent gjennom batterireturordningen.
Batteriene i dagens elbiler og hybrider er en helt annen affære enn blybatteriene. De er som oftest høyenergi litium-ion-batterier, ikke blybaserte og stiller derfor helt andre krav til håndtering og gjenvinning.

LÆR ALT OM HÅNDTERING AV HØYENERGIBATTERIER

Når en biloppsamlingsplass får inn en bil med høyenergiske batterier tas batteriet forskriftsmessig ut av bilen. Dette må gjøres slik hver enkelt bilprodusent beskriver det.
Batteriet pakkes deretter korrekt og transporteres forskriftsmessig. Det er to forskrifter som slår inn når man skal gjøre dette riktig. «Forskrift om landtransport av farlig gods», og «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg».

Sikkerhet
Det er vanskelig å si det tydelig nok, men sikkerhetsaspektet rundt håndtering av litium-ion-batterier er svært viktig! Batteriene er rett og slett mye farligere enn tradisjonelle blybatterier. Biloppsamlingsplassene som er med i Autoreturs gjenvinningssystem, får derfor kursing og stadige oppdateringer på batterihåndtering.

Batteriretur
Når batteriet i den kasserte bilen er forskriftsmessig fjernet av godkjent personell hos biloppsamlerne, går det videre til batteriretur-ordningen for gjenvinning. For eksempel via Batteriretur AS’ ordning for høyenergiske batterier.
Når det høyenergiske batteriet kommer til gjenvinningsanlegget blir det først sjekket for fysiske skader. Er det oppblåst eller har sprekker blir det mellomlagret og sett nøyere på senere. Da må man innhente dokumentasjon fra produsenten for å demontere det riktig.
Er batteriet derimot intakt starter den omfattende jobben med å plukke fra hverandre batteriet.

LES MER: Hvis et høyenergibatteri brenner?

Spesialverktøy og kurs
En hel rekke spesialverktøy må til for å demontere et elbilbatteri. Det er også helt nødvendig med verneutstyr. I tillegg må alle som demonterer høyenergibatterier ha lavspenningskurs.

Selve demonteringen foregår slik:
Strømførende punkter isoleres. Batterilokket fjernes, varmeutvikling måles for å sjekke cellene.
Et moderne, høyenergisk fremdriftsbatteri består av en rekke celler og styringselektronikk mellom modulene. De må tas fra hverandre.
Når batteriet er plukket fra hverandre klargjøres modulene for transport. Pakking og transport skjer etter forskriften om farlig transport. I dag er det bare en håndfull selskaper på kontinentet som energi-gjenvinner cellene fra høyenergibatterier.

De øvrige batteridelene, plast- og metalldeler gjenvinnes på vanlig måte og sende til gjenvinningsverkene.

Et tradisjonelt blybatteri trenger ikke denne nitide behandlingen. De går så å si direkte til gjenvinning.

Håndtering av høyenergiske fremdriftsbatterier er et pågående forskningsområde for alle gjenvinningsbedriftene.

Kilde:
*DN i mars 2016
OFV

Flere
artikler