Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ELV-direktivet er 20 år

Denne høsten er det jubileum for EU-direktivet som er grunnlaget for gjenvinning av norske vrakbiler.

I den forbindelse ble Artemis Hatzi-Hull, leder for ELV-direktivet i EU intervjuet. Intervjuet ble gjort samme på dagen for 20-årsjubileet, 18. september. Hatzi-Hull fortalte om hvor langt direktivet har kommet og hvor det er på vei.

– Dette direktivet er viktig i et globalt perspektiv. Vi er veldig stolte over å ha vedtatt dette direktivet for 20 år siden, fortalte hun til den polske Bilgjenvinningsforeningen, FORS.

Målene nådd
– Utfordringene vi møtte for 20 år siden var litt annerledes enn de vi møter i dag. Målene vi satte den gang, er oppnådd. Målet om å rydde naturen for vrakbiler, å sette mål for gjenbruk og gjenvinning, ELV-behandlingsmålene, det å håndtere farlig avfall – og vi ser at gjenvinningsgraden er veldig høy. Direktivet er et også et godt eksempel på et verktøy som tjener sirkulærøkonomien.
Vi er veldig fornøyd med hvordan direktivet har virket for å oppnå målene, forteller ELV-sjefen.

LES MER: Autoretur-nettverket leverer etter målene

Artemis Hatzi-Hull, leder for ELV-direktivet (Foto: EU-RECYCLING)

Hatzi-Hull sier at det hun er mest stolt av, er det faktum at de ambisiøse målene er nådd og at målene er oppnådd i de fleste av medlemsstatene.
– ELV-biler er avfall. Dette er veldig verdifullt avfall – kanskje det er det mest verdifulle avfallet. Vi er også glade for at direktivets suksesser har blitt verdsatt over hele verden. Mange land kopierte løsningene våre.

Hatzi-Hull forteller videre om utfordringene med gjenvinning av el- og hybrider, om de anslåtte 4 millioner vrakbilene som demonteres uten kontroll i EU og pandemiens påvirkning på bransjen.

 

LES RESTEN AV INTERVJUET HER (ENG)

Om ELV-direktivet:

• The End of Life Vehicle-direktivet er et direktiv fra EU som adresserer prosessen med gjenvinning av kasserte kjøretøy og stiller krav til gjenvinningsgrad.
• Motorkjøretøyer skaper mellom 8 og 9 millioner tonn avfall i EU hvert år.
• I 1997 vedtok EU-kommisjonen et forslag til direktiv for å takle dette problemet. I 2000 ble det vedtatt.
• Direktivet gjelder for alle EU/EØS-land.

Flere
artikler