Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Fra 1. juli får du 3.000 kroner for bilvraket ditt!

Vrakpanten ble økt med 500 kroner til 3.000 kroner fra den 1. juli 2013. Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass får du utbetalt vrakpant etter gjeldende sats. Tollvesenet utbetaler vrakpant hver 14. dag, ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet. Vrakpanten er dermed blitt økt med 500 kroner hvert år de to siste årene. Med den siste økningen er vrakpanten fordoblet siden 2011.

«- Regjeringen har de siste årene lagt om avgiftene for å bidra til at vi får en bilpark med mindre utslipp. Dette har gitt gode resultater. Nå tar vi et nytt steg som gjør det mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige biler», sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Stabilt høy gjennomsnittsalder på bilparken
Gjennomsnittsalderen på den norske personbilparken var 10,5 år ved utgangen av 2012, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Alderen har vært uendret de tre siste årene. I en gruppe som består av 12 EU-land, var personbilene i 2010 nesten 2,5 år yngre enn i Norge. Det er mange gamle biler på norske veier. Tallene fra SSB viser at hele 800.000 av de registrerte bilene var mellom 12 og 20 år gamle, og at det finnes 195.000 biler som er eldre enn 20 år i Norge.

Økt vrakpant gir miljøgevinst
Også da vrakpanten ble satt opp til 2000 kroner i 2012, førte dette til en kraftig økning i antallet vrakede biler på landsbasis. Dette viser på at høyere vrakpant er et effektivt verktøy for å oppnå reduksjon av gamle biler på norske veier. Med det oppnår vi bedre trafikksikkerhet og, ikke minst, en klar miljøgevinst ettersom gamle biler inneholder både tungmetaller og kjemiske stoffer som ikke lenger brukes i nye biler.

Flere
artikler