Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Gjenvinning av bil inn i grunnskolen

I 2022 ble det utviklet et skoleopplegg der elevene får innføring i hvordan vi gjenvinner kasserte biler i Norge.

På en barneskole i Sandefjord bruker Thomas Nilsen, en av landets mange lærere, Skolerom i timene.
– Skolerom har masse bra innhold som jeg av og til bruker i undervisningen, forteller Nilsen.
Han bruker artiklene på Skolerom som supplement for lærebøker, eller når det rett og slett mangler lærebøker innenfor aktuelle temaer som klassen skal gjennom. I dette tilfellet gjenvinning av biler i Norge.
Siden artiklene er tverrfaglige, har kompetansemålene og kjerneelementene listet opp i hver artikkel, er det lett å holde orden overfor læreplanene.
Han har akkurat tatt fram Autoretur og Skoleroms bilgjenvinnings-opplegg og elevene i klassen navigerer seg gjennom gjenvinning av kasserte biler i Norge.

– Det er ganske overraskende for mange elever hvordan biler blir vraket i Norge, sier Nilsen.
– Jeg ble selv også overrasket over hvor stor andel av materialene i bilen som faktisk blir gjenvunnet, sier han.

Pedagogisk læreverk
Skolerom.no og Autoretur AS samarbeidet i 2022 om et tverrfaglig skoleopplegg for grunnskoleelever. Elevene får tilgang til en omfattende artikkel som går gjennom grunnlaget for gjenvinning av kasserte biler, FNs bærekraftmål, EUs forskrifter og de lokale myndighetenes krav. Opplegget går også gjennom de ulike prosessene som skal til for å gjenvinne bilene fra vrak til nye materialer.
I tillegg får elevene et undervisningsopplegg, en såkalt læringssti, med forskjellige typer oppgaver – som refleksjonsoppgaver – en oppgavetype som er stadig viktigere i den nye lærerplanen.

Tilpasset elevene
Alt innhold i skolerom publiseres i tre vanskelighetsgrader. Det vil si at lærerne kan tilpasse mengden tekst og kompleksitet til de ulike elevenes nivå. Vanligvis vil en lærer måtte bearbeide tekster selv for de ulike elevene.
I Skolerom kan læreren selv legge nivået på eleven. Skal eleven ha spor 1, 2 eller 3 – og vipps er alt innhold, også Autoretur-stoffet om bilgjenvinning, tilpasset elevens nivå.

Virkelig digital
Skolerom ble utviklet i et samarbeid mellom forlaget Orage AS i Vestfold, Kommuneforlaget, og med støtte fra Utdanningsdepartementet. Målet med Skolerom er å utvikle en moderne pedagogisk plattform tilpasset den nye tverrfaglige lærerplanen. Men også å gi lærerne et helhetlig verktøy der de kan tildele elevene oppgaver, følge dem opp med tilbakemeldinger – og eventuelt karakterer – men også sikre at elevenes oppgaver er innenfor kravene i lærerplanene.

Skolerom er derfor koblet opp mot Feide, den offentlige skolens ID-system. Det vil si at alle lærere og elever har sin unike bruker og dermed kan hver enkelt elev følges nøye, mens læreren har kontroll på klassen sin, fra sin brukerinnlogging.

Skolerom er også koblet opp mot Grep-databasen. «Den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen». Der ligger alle læreplaner og koder for fagene, og informasjon om de ulike fagene i grunnskolen og videregående, så lærerne raskt kan se om artikkelen dekker de fagene som er relevante.

Thomas’ elever brukte opplegget I grunnskoleklassen i Sandefjord har lærer Thomas akkurat gitt elevene bilgjenvinnings-opplegget. – De leste all teksten og så på videoene, forteller Nilsen. – Mange fine filmer, sier Nilsen.

Dekker læreplanene
Artikkelen og læringsstien om gjenvinning av kasserte biler er dermed merket med de relevante fagkodene, naturfag, samfunnsfag, samfunnskunnskap og dekker kjerneelementer i lærerplanen som, undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og sammenhenger, demokratiforståing og deltaking, bærekraftige samfunn, identitetsutvikling og fellesskap, naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, medborgerskap og bærekraftig utvikling, Identitet og livsmestring, energi og materie, jorda og livet på jorda, kropp og helse, teknologi, perspektivmangfold og samfunnskritisk tenking.

Av tverrfaglig tema, dekker artikkelen om bilgjenvinning bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring.
Deretter følger en liste med kompetansemålene som artikkelen oppfyller og hvilke trinn artikkelen passer for.

Over hele landet
Mange kommuner har kjøpt tilgang til Skoleroms pedagogiske verktøy og artikler. Fra Trondheim kommunes barne- og ungdomsskoler skoler, til Bærum, Asker, Larviks 19 og Oslo kommunes digitaliseringsavdeling, samt en rekke småkommuner rundt i landet, dekker Skolerom foreløpig et bredt utvalg grunnskoler. Siden Skolerom er relativt nytt og i utvikling, vokser listen med kommuner hele tiden.

Videregående neste
Foruten å dekke tre tekstnivåer, såkalte lesespor, kan elevene også velge om teksten skal komme på bokmål, nynorsk – og snart kvensk.
Veien videre for skolerom er å tilpasse tekstene for videregående skole. Det er de allerede godt i gang med.

Skolerom-opplegget om gjenvinning av bil er i tillegg også lagt utenfor Feide-innloggingen. Du kan derfor prøve teksten selv. Oppgave-delen er også åpen, men du får selvsagt ikke svart interaktivt uten å være logget inn.

Prøv artikkelen om gjenvinning av bil her
Prøv oppgavene om gjenvinning av bil her

Flere
artikler