Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Gjenvinning av metaller gir stor energi- og miljøgevinst

Av totalt 126.810 tonn bilvrak som kom inn til våre gjenvinningsanlegg utgjorde metall 74,5 % av denne vekten. Det vil si at vi oppnådde å gjenvinne 94.421 tonn metall. Ved materialgjenvinning spares energi fordi omsmelting av metallet fra bilvrak krever mindre energi sammenlignet med ny produksjon av metaller. Samt ved å gjenbruke metallene begrenser vi forbruket av disse viktige naturressurser og minsker belastningen på miljøet. Samtidig benyttes det i stor grad kvalitetssikret returplast i dagens nye biler. På denne måten drives den gode sirkelen.

En besparelse tilsvarende Kristiansands årlige strømforbruk

Gjenvinningen av metall i Autoreturs regi innebærer i praksis en energibesparelse tilsvarende det årlige strømforbruket til alle husholdninger i Kristiansand. Det betyr også at vi sparte miljøet for de påkjenningene som gruvedrift og utvinning av metaller medfører.

Flere
artikler