Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Gjenvinningsresultatene 2022: – Mer ombruk og økt materialgjenvinning

Gjenvinningsresultatene for kasserte kjøretøy er nå klare. Utviklingen fortsetter i samme retning som tidligere: Vi blir enda litt bedre på gjenvinning av materialer til nye råvarer, og store volumer energi og CO2 spares.
Den totale gjenvinningsgraden endte på 97,8 og materialgjenvinningsgraden økte til 88,2 prosent.

Ombruk: 37 000 tonn CO2 spart
I 2022 økte ombruket av fra kasserte biler. Det vil si at en større andel av delene fra bilene vi leverer inn til vraking, blir plukket av og brukt om igjen. Dette er i tråd med EUs økte fokus på nettopp gjenbruk og ombruk.

Materialgjenvinningen (inkludert ombruk) økte til 88,2 i 2022.
Kravene for gjenvinning av kasserte biler er en gjenvinningsgrad på 95 prosent og en materialgjenvinningsgrad på 85 prosent.

Det ble vraket litt færre biler i 2022, enn året før. 113 338 biler ble levert inn mot vrakpant og gjenvunnet, mot 119 093 i 2021. Dette skyldes antagelig spesielle omstendigheter rundt pandemien og verdensøkonomien.

Flere elbiler vrakes
Antallet el-/hybrid/plug-in-biler som vrakes økte i 2022. I alt 1 641 høyenergibatterier ble håndtert og sendt til gjenvinning på biloppsamlingsplasser tilknyttet Autoretur i 2022.

Sparer energi og materialer
Samlet bidrar gjenvinningen av vrakbiler til et spart energiforbruk tilsvarende en reduksjon i CO2 -utslipp på omtrent 242 200 tonn i 2022. Dette tilsvarer det årlige klimagassutslippet for 116 000 bensinbiler

Autoretur inn i grunnskolen
I 2022 ble det utviklet et skoleopplegg for grunnskoleelever der elevene får innføring i hvordan vi gjenvinner kasserte biler i Norge. Elevene får tilgang til en omfattende artikkel som går gjennom grunnlaget for gjenvinning av kasserte biler, FNs bærekraftmål, EUs forskrifter og de lokale myndighetenes krav.

Alle dokumentasjon tilgjengelig
Autoretur har publisert alle miljørapporter og miljøregnskap digitalt i mange år. Du finner dem alle ved å trykke på publikasjoner i menyen. Materialet kan også lastes ned som PDF.

Les mer: Her finner du Miljørapporten-2022 og Miljøregnskapet-2022.

Flere
artikler