Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Glassklar sirkulærøkonomi

Glava er strålende fornøyd med det knuste glasset fra blant annet bilruter. 

Norsk Gjenvinning leverer cirka 8.000 tonn glass til Glava i året fra Norsk Gjenvinning avdeling Øra, forteller fagansvarlig for EE-avfall og kasserte kjøretøy, Einar S. Høifødt

2014. Norsk Gjenvinning på Øra (NG) og Glava bygger glassknuseverk. Det var i all hovedsak glass fra bygninger som gikk gjennom anlegget: Vindusruter og isolerglass.
I 2015 startet de med gjenvinning av bilglass. NG satte opp et system og skaffet verktøy som enkelt og raskt fikk ut glass fra de kasserte bilene de håndterer ved anlegget.

 

I dag blir bilglass fra NGs biloppsamlere tatt ut av kasserte biler over hele landet, sendt til Øra, renset, knust og ender direkte i produksjonen av Glavasisolasjonsprodukter. Det var første gangen i Norge at glassgjenvinning ble gjort så enkelt, direkte og kortreist: Fra Øra til isolasjonsproduksjon i Askim, bare noen mil unna.
I dag er glassprosjektet en suksesshistorie og en del av sirkulærøkonomien i Autoretur-systemet.

Rune Stortiset
COO i Norsk gjenvinning metall og operativt ansvarlig
– Hovedfraksjonen fra glassknuseren på Øra, blir sendt til Glava,
sier Stortiset.
NG gjør noe liknende med gips.
– Vi bearbeider og gjør det klart så det brukes på nytt igjen, forteller Stortiset.

Effektivisert bilglassinnsamling
– Prosjektet ruller og går og dette har blitt en del av gjenvinningsapparatet. Samarbeidet er jo sirkulær- økonomi i praksis, sier COO i Norsk gjenvinning Metall og operativt ansvarlig, Rune Stortiset. – I starten baserte mye seg på glass fra bygninger. I dag sender våre egne biloppsamlere glasset til Øra for knusing. Systemet hos biloppsamlerne er effektivisert. De skjærer ut frontruter. Sideruter knuses ned i en beholder, sier han.

Biloppsamlerne får ikke betalt for å ta ut glasset – ennå. – Så vi sliter litt med å få de selvstendige biloppsamlerne våre til å gjøre jobben, forklarer Stortiset. Prosessen Frontrutene som er laminert med en plastfilm. Denne filmen har gjort gjenvinning av frontruter vanskelig. Prosessen ved NGs anlegg på Øra klarer å fjerne denne filmen slik at glasset kan gå til materialgjenvinning.

Bilglasset prosesseres sammen med annet glass som NG resirkulerer.

I glassknuseren separeres først plasten fra glasset før det går gjennom flere knuseprosesser. Til slutt holder glasspulveret den kvaliteten som Glava ønsker. Da er glasspulveret klart som råvare til smelteovnene hos isolasjonsprodusenten på Askim og kjøres den korte veien fra Øra. – Hovedfraksjonen fra glassknuseren på Øra, blir sendt til Glava, sier Stortiset.

Matcher ny råvare
Miljø-/prosessingeniør Lars Jørgen Krohg hos Glava bekrefter tesen om at glass fra kasserte biler og vinduer har høy verdi.
– Å smelte om glass er en miljøgevinst for oss. Vi sparer energi og miljø. Det er mer kostbart med jomfruelig materiale, sier han.

Prosjektet har vært vellykket. Det betyr veldig mye for oss fordi vi bruker mye gjenvunnet glass. Det er den viktigste råvaren for oss.
Det blir kastet alt for mye glass, og alt for mye går til deponi fordi glass er en inert fraksjon (ufarlig fraksjon). Glass kan brukes tusenvis av ganger, så vi er ute etter alt det vi kan få tak i av godt kvalitetglass, sier Krohg.
Den største andelen glass som Glava får fra Øra, er planglass (vindusglass) og noe innblandet bilglass. – Vi kan ikke ha for mye bilglass, det er en del uønsket plastrestmateriale i det. Det meste blir fjernet på anlegget. Vi tillater en viss prosentandel med dette restmaterialet.

LES MER: Slik gjenvinnes bilen din

For miljøet – og gjenvinningsresultatene
– En drivkraft for å gjennomføre Glavaprosjektet var å bedre gjenvinningstallene. Vi ser at flere industrielle aktører nå leter etter sirkulære løsninger hvor avfall blir råvare i deres produksjon. Håpet er at innovative løsninger blir støttet av materialselskaper og at det kan betales for materialgjenvinning som i oppstarten ikke er lønnsom, sier Stortiset.

Norsk hus
Stort sett selger Glava til det norske markedet. – 90-95 prosent går til det norske markedet, sier Krohg. Det betyr at bilrutefraksjonen som gjenvinnes på Øra helt sikkert forvandles til isolasjon i Askim og havner i veggen eller taket på en norsk bygning. I 2017 skiftet Glava A/S eiere. Franske Saint-Gobain kjøpte selskapet og dermed åpner det seg for eksport forteller Krohg. – Saint-Gobain har isolasjonsfabrikker rundt i Europa. Det er nå mer flyt mellom fabrikkene og en litt større andel av produktene krysser landegrensene, sier han.

Titalls tonn
Norsk Gjenvinning leverer cirka 8.000 tonn glass til Glava i året fra Norsk Gjenvinning avdeling Øra, forteller NGs Einar S. Høifødt, fagansvarlig for EE-avfall og kasserte kjøretøy.
– Cirka 110 tonn bilglass ble levert fra NGs biloppsamlere i 2018, sier han.

Fakta:
Glass utgjør 2-3 prosent av bilens vekt
Glasset som gjenvinnes, kan utgjøre opp til 1,5 prosent av bilens vekt.
I 2014 gikk det 6200 tonn glass gjennom glassknuseren på Øra.
I 2018 gikk det cirka 8000 tonn knust glass fra Øra til Glava.

 

Flere
artikler