Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Gradvis nedgang i vrakingen

I 2013 ble det vraket 156.524 kjøretøy i Norge. I 2016 kasserte vi nesten 17.000 færre biler.

– Tallene indikerer at effekten av vrakpantøkningen til 3.000 kroner per kjøretøy i 2013 dabber av. Tiden er inne for å øke vrakpanten igjen, sier direktør Erik Andresen i Autoretur AS.
Selskapet foreslår å øke panten til 5.000 kroner – i første omgang – for å få opp tempoet på utskifting av gamle biler til nye, sikrere og renere kjøretøy.
Fra 1. januar år 2013 økte vrakpanten til kr 2.500 kroner. Fra 1. juli samme år, ble summen oppjustert til 3.000 kroner. Allerede i første kvartal 2013 kunne vi se en markant effekt av tiltaket. Det ble levert inn 18,7 prosent flere kjøretøyer på landsbasis, sammenliknet med tidligere år.

tabell vrakede biler 2009-2016

Stor økning i Finnmark
Finnmark, Nordland, Vest-Agder og Sogn og Fjordane er fylkene som var flinkest til å bytte ut gamle kjøretøy i 2016. Finnmark økte kasseringen av biler med nesten 20 prosent. Nordland sendte 7 prosent flere kjøretøy til gjenvinning. I Vest-Agder leverte folk inn 4,5 prosent flere kjøretøy i 2016 og i Sogn og Fjordane leverte cirka 5 prosent flere biler til gjenvinning sammenlignet med 2015.

Les også: Slik gjenvinnes bilen din

Nedgang
I resten av landet ble det levert inn færre kjøretøy til gjenvinning i 2016 enn året før. Akershus, Rogaland, Hedmark, Møre og Romsdal og Oppland har de største nedgangene: Akershus: -6,66%, Rogaland: -5,4%, Møre og Romsdal: -6,5%, Hedmark: -3,85% og Oppland -4,65% færre biler til gjenvinning.
De andre fylkene har små endringer i tallene, men altså en total nedgang i hele landet. Last ned hele statistikken her

Bør fornye bilparken
Mer enn 600.000 biler i Norge er eldre enn gjennomsnittet i Europa. I Norge er gjennomsnittsalderen på bilene 10,5 år og kjøretøyene har en gjennomsnittlig levealder på over 19 år. I hele Europa er gjennomsnittsalderen på biler 8,3 år og kjøretøyene har en levealder på cirka 14 år.
Hvis vi fornyer den eldste delen av bilparken, kan det gi utslippskutt på 500.000 tonn CO2. Det vil si at utslipp fra privatbilismen i Norge blir redusert med tilnærmet 10 prosent.

gjennomsnittsalder_kjøretøy_chart

 

Les mer: Hva er vrakpant?

Nye biler = færre ulykker
I 1970 omkom 560 personer i veitrafikkulykker i Norge. Det er det høyeste tallet som er registrert. I 2012 omkom 154 i trafikken. Dette til tross for at antall biler og antall kjørte kilometer er mangedoblet i siden 1970. Det er bred enighet om at bedre sikkerhetsutstyr i bilene har hovedæren for nedgangen i dødsulykker og personskader på veiene.
Det svenske forsikringsselskapet Folksam har beregnet at antallet døde og invalidiserte i trafikken ville ha falt med 30 prosent dersom alle hadde kjørt biler med høyeste sikkerhetsklasse. Tallene er trolig direkte overførbare til norske forhold.

Les mer om VRAKPANT

Flere
artikler