Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Høy gjenvinningsgrad i 2015

Autoretur oppnådde i 2015 en samlet gjenvinningsgrad på 96,7 prosent hvorav 85,2 prosent materialgjenvinning (inkl. ombruk).
Samlet resultat ligger over myndighetskravet på 95 prosent gjenvinning fra 2015.

Autoretur bidrar til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser på 220 000 tonn CO2
Energimengdene som spares ved Autoreturs gjenvinning av energi og materialer tilsvarer ca 850 GWh. Dette innebærer energiforbruket for omtrent 42 000 husholdninger.

Autoretur bidro i 2015 til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser på 220 000 tonn CO2. Dette tilsvarer drøyt 1,5 milliard kjøretøykm, eller knappe 98 000 bilers årlige utslipp med en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år.

Last ned Miljøregnskapet her

Flere
artikler