Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
IKKE gjør dette

Elbiler og ladbare hybrider – IKKE gjør dette!

Å ta ut fremdriftsbatteriet selv er livsfarlig!

Fremdriftsbatterier i el- hybrid- og ladbare hybridbiler inneholder store mengder energi, opptil 900 volt. De har så høy spenning at får du støt fra dem, kan du dø momentant av det elektriske sjokket.

Høyenergi fremdriftsbatterier i moderne ladbare kjøretøy, skiller seg vesentlig fra tradisjonelle startbatterier/blybatterier. For det første er det mange flere celler, helt annen kjemi og mye mer energi pakket inn i dem.

For det andre er det som privatperson ulovlig å demontere eller behandle batterier av denne typen.

 

Privatpersoner må ikke røre batteripakken

Det er hovedsakelig to forskrifter som begrenser deg som privatperson hvis du kommer på ideen om å ta ut et batteri av el- og ladbare hybridbiler.

«Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg», som er forskriften som gjør at legfolk ikke kan skru i sitt eget sikringsskap eller montere faste elinstallasjoner selv, sier klart og tydelig at man må ha utdannelse (elektro) for å røre et høyenergi elbilbatteri.

Bilmekanikere og biloppsamlingsplasser som skal håndtere høyenergi fremdriftsbatterier må ha godkjent kompetanse og utstyr. Du som privatperson har ikke anledning til å røre batteripakken.

 

Farlig gods

Den andre forskriften er «Forskrift om landtransport av farlig gods». Landtransportforskriften regulerer emballering, merking og transport av farlig gods, herunder høyenergibatterier.

Etter at den ble oppdatert i 2021 (ADR/RID) og fikk inn seksjoner om fremdriftsbatterier i el- og ladbare hybridbiler, er kravene til hvordan man pakker, merker og transporterer disse batteriene meget omfattende.

Derfor, tenker du på å ta ut batteriet selv: ikke gjør det, det er ikke lov uten den rette utdannelsen og de riktige sikkerhetskursene og godkjent utstyr.

 

Kilder:
DSB
BKSLovdata
Diverse forskrifter

 

Flere
artikler