Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE ANBUDSKONKURRANSE – INNSAMLING OG GJENVINNING AV KASSERTE KJØRETØY

Gjennom anbudsprosess i 2018 tar Autoretur sikte på å inngå nye avtaler om innsamlings- og gjenvinningstjenester innen 1.1.2019, og med oppstart 1.1.2020. Aktører i gjenvinningsbransjen inviteres til å delta i informasjonsmøte der Autoretur vil orientere om returordningen og anbudskonkurransen. Det vil også bli lagt opp til at deltakerne kan stille spørsmål og spille inn tanker og ideer om videre utvikling av returordningen før Autoretur utformer og sender ut sitt tilbudsgrunnlag.

Interessenter som ønsker å delta bes om å sende informasjon om selskapet, redegjøre for relevant kompetanse, erfaring og for utvalgte referanser for perioden 2015-2017, samt oppgi kontaktinformasjon (navn, e-postadresse og telefonnr.) til den person som har fullmakt til å representere selskapet. Informasjon og påmelding sendes pr. e-post til Autoretur ved daglig leder Erik Andresen, erik.andresen@autoretur.no innen torsdag 1.3.2018. Påmeldingen må også inneholde antall deltakere.

Informasjonsmøte vil bli avholdt torsdag 15.3.2018
kl. 10.00 – 12.00 ved Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Autoreturs kontaktperson: Harald A. Damhaug, telefonnr. 906 45 248.

Autoretur AS er et “non-profit” selskap som skal sørge for at kommersielle og økonomiske interesser ikke kommer i veien for forsvarlig håndtering av kasserte kjøretøy til gjensidig nytte for gjenvinningsbransjen og miljøet.
Autoretur er eiet
av Bilimportørenes Landsforening og i 2016 behandlet Autoretur til sammen 142 280 bilvrak.

Flere
artikler