Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Kina vraker 6 millioner gamle biler for å bekjempe luftforurensing

I følge BBC News Business planlegger myndighetene i landet å vrake 6 millioner biler som ikke tilfredsstiller miljøkravene til eksosutslipp fra trafikken, for å bedre luftkvaliteten. Mer enn 300.000 biler vil bli vraket, bare i hovedstaten Beijing.

Nylige funn fra det statlige miljøbyrået viste at 31 % av luftforurensningen i Beijing kom fra eksosutslipp fra biler. Regjeringen planlegger neste år å vrake 5 millioner kjøretøyer fra andre regioner i Kina.

Handlingsplanen, som sikter på å oppnå styrket kontroll med utslipp fra biler, «vil bli et viktig tiltak for Kinas energisparing, utslippsreduksjoner og lavkarbon-utvikling gjennom de neste to årene», i følge regjeringens web-portal.
Kampen mot forurensing er blitt en prioritert sak for Kinas ledere. De vil nå forsøke å reversere de skadene som er oppstått gjennom tiår med industriell vekst, som har vært drevet frem på bekostning av ren luft, rent vann og et sunt jordsmonn.
Myndighetene la ikke frem nærmere detaljer om hvordan den siste planen skal iverksettes.
I Beijing har de lokale myndighetene subsidiert bileiere som frivillig leverte inn sine gamle biler til vraking. I tillegg til å fjerne biler som bidrar til luftforurensing, ber ekspertene om høyere kvalitet på drivstoff, som også kan bidra til å redusere luftforurensing og smog.
Etter gjennom flere år å ha benektet at problemet fantes, har Kinas sentrale myndigheter i år erkjent at forurensingen i landet er et alvorlig problem. Myndighetene har nylig publisert tall for luftkvaliteten i de største byene. I 2013 ble det bevilget 275 milliarder dollar de neste 5 årene på å bekjempe problemet, med klare mål for bedre luftkvalitet.

 

Flere
artikler