Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Krav til kompetanse for å håndtere elbiler med høyvolt

Norge har en historie med aktiv offentlig støtte til salg og produksjon av elbiler, og bilene har vist seg å være både rasjonelle og økonomiske i forhold til enkelte bruksområder. Fritak for engangs- og årsavgifter samt bruk av kollektivfelt og fri parkering gjør at elbiler kan ha fordeler i forhold til andre biler, og i dag er det ca. 7.500 elbiler på norske veier.

En elbil drives av en elektromotor som får høyvoltsenergi / strøm fra en batteripakke som må lades. Elbilens styrke er at motoren har en høy virkningsgrad og at bilen derfor utnytter energien på en effektiv måte. Hvis man ser bort fra eventuelle kjøle- og varmesystemer er elbiler også nullutslippsbiler, samtidig som motorstøy er et vesentlig mindre problem enn for biler med en forbrenningsmotor. Det lanseres stadig nye elbiler hvor både utseende, rekkevidde og bruksområde er i utvikling.

Samtidig som at kjøretøy med helt eller delvis elektriske system blir vanligere så øker også kravene til kunnskap om riktig bruk og håndtering. For bileier relaterer dette seg spesielt til lading og håndtering av batteriene, fordi uforsiktig lading i verste fall kan føre til varmgang og brann. Dersom en elbil tar fyr i et parkeringshus eller i et garasjeanlegg kan det få alvorlige konsekvenser.

Å foreta modifiseringer, reparasjoner eller endringer på ladesystem eller tilhørende utstyr på en elbil må og skal utføres etter spesielle forskrifter fra myndighetene og henvisninger fra produsenten av kjøretøyet. Bakgrunnen for dette er at både elmotor, energilager og de elektriske kraftkomponentene har høyere spenning enn et ordinært kjøretøy, og de kan være svært farlige!

Verksted og mottak som skal utføre arbeider eller reparasjon av elbiler må ha personale med relevant utdanning og kompetanse. Utdanningens lengde og innhold avhenger av type virksomhet som drives; reparasjon, skadereparasjon, service eller miljøsanering / vraking. Biler med høyvoltskomponenter stiller uansett meget strenge krav til kunnskap om hvordan de fungerer for å kunne gjenvinne eller reparere de på en sikker måte.

Det finnes i dag kun to mottak for kollisjonsskadde elbiler som er godkjent av hovedoperatørene, nemlig Ragn Sells i Moss og Sarpsborg. Disse følger faste rutiner for hvordan elbilen skal behandles ved innlevering. Dersom rutinene følges foregår miljøsanering og vraking uten videre problemer, og det er heller ikke nødvendig med ekstra utstyr. Som første ledd i saneringen er det viktig å koble fra høyspentkretsene og fjerne batteriene. Deretter leveres høyspentbatteriene tilbake til bilprodusenten / importøren eller til Batteriretur før elbilen sendes til et fragmenteringsverk for videre fragmentering.

I dag utgjør elbiler og hybrider en svært liten andel av innleverte bilvrak, men dette vil absolutt endre seg i fremtiden, i takt med den stigende interessen for og utvikling av elbilen egenskaper.

Flere
artikler