Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Kunngjøring

Autoretur inviterer aktører i gjenvinningsbransjen til å delta i åpen tilbudskonkurranse om innsamling og gjenvinning av bilvrak.

TILBUDSKONKURRANSE
LANDSOMFATTENDE INNSAMLING OG GJENVINNING AV BILVRAK

Autoretur inviterer aktører i gjenvinningsbransjen til å delta i åpen tilbudskonkurranse om innsamling og gjenvinning av bilvrak.

Avtalen inkluderer følgende tjenester:

• Mottak og registrering av bilvrak innlevert til eget nettverk av biloppsamlingsplasser
• Miljøsanering og demontering av deler
• Deklarering av materialer og kjemikalier som inneholder farlig avfall
• Pressing og transport av miljøsanerte bilvrak til tilsluttede fragmenteringsanlegg
• Mottak og innveiing av miljøsanerte bilvrak fra biloppsamlingsplass
• Kverning, sortering og gjenvinning av metaller og andre materialer
• Avsetning av gjenvunnet materiale og restfraksjoner som ikke kan gjenvinnes
• Fremskaffe data for Autoreturs gjenvinningsregnskap iht. gjeldende myndighetsvilkår
• Rapportere til Autoretur iht. fastlagte rutiner
• Markedsføring for salg og avsetning av deler og fraksjoner
• Medvirkning i kampanjer for økt innsamling av bilvrak
• Kjentgjøring av aktørens deltakelse i Autoreturs returordning

Avtalen forutsetter oppstart 1.1.2015, og opphører uten oppsigelse 31.12.2019.

Selskap som ønsker å delta i tilbudskonkurransen bes om å henvende seg pr. e-post til Autoreturs kontaktperson og oppgi utfyllende informasjon om selskapet og kontaktinformasjon (navn, e-postadresse og telefonnummer) til den person som skal representere selskapet i tilbudsfasen.

Nærmere informasjon om tilbudskonkurransen og oppdraget fremgår av Autoreturs tilbudsgrunnlag som vil bli sendt ut fra Autoreturs kontaktperson etter 19.4.2013.
Se også www.autoretur.no for ytterligere informasjon.

Informasjonsmøte vil bli avholdt 2.5.2013 kl. 09.00 – kl. 11.00.
ved Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 i Oslo.

Tilbudsfrist er satt til 1.7.2013 kl. 13.00.

Autoreturs kontaktperson:
Harald A. Damhaug, Albaran AS
E-postadresse: h.damhaug@albaran.no
Mobiltelefon: (+47) 906 45 248

Last ned kunngjøringen som PDF her

Flere
artikler