Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Lever bilen innen 30.juni og få halve årssavgiften tilbake!

Få bileiere er klar over at man får tilbake halve årsavgiften hvis man leverer den gamle bilen sin til vraking innen 30.juni. Ordningen har eksistert i mange år uten at du som forbruker har vært klar over det

Du får tilbake kr. 1712,-
Vraker du bilen din innen denne datoen får du nemlig tilbakebetalt halve årsavgiften for 2013. I tillegg får du utbetalt en vrakpant på 2.500 kroner.
Selv om vrakpanten settes opp med 500 kroner fra 1. juli, slik regjeringen varslet da de la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett nylig, lønner deg seg altså å vrake bilen før dette skjer.

Er du eier av en bensinbil eller dieselbil med fabrikkmontert partikkelfilter får du tilbakebetalt kr. 1.470, mens eiere av en dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter får tilbake 1712,50 kroner av årsavgiften.

Bilen må fysisk være levert innen utgangen av juni!
Autoretur AS, som det eneste returselskapet for kasserte kjøretøy i Norge, merker en stor pågang av bilvrak i denne perioden. Ønsker du å få tilbakebetalt halve årsavgiften, må bilen fysisk være levert inn til en offentlig godkjent biloppsamlingsplass, innen utgangen av juni. Ifølge Tollvesenets nettsider skjer tilbakebetalingen av halve årsavgiften automatisk til sist registrerte eier eller ny eier etter gyldig salgsmelding. Vær oppmerksom på at Tollvesenet presiserer at automatisk refusjon forutsetter at årsavgiften ble betalt ved forfall, som var 20. mars i år.

Er bilen din derimot såpass holdbar at den takler noen måneder til på veien? Venter du med å vrake bilen til neste år, er fristen for å unngå årsavgift for 2014 den 20. mars. Da vil du altså få 3.000 kroner i vrakpant.

Bilvrakordningen har to perioder det leveres mange vrak, før årsavgiftsforfallet i mars, og nå i juni, Det er enkelt å vrake bilen sin i dag. Finn først ditt nærmeste gjennvinningsmottak, kontakt dem og få bilen din hentet, eller lever bilen direkte.

Trykk her og du finner en landsdekkende oversikt over biloppsamlingsplasser.

Flere
artikler