Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Flere vraker bilene sine!

Statistikken over antall vrakede biler i 2011 er nå klar! Den viser en økning av innleverte bilvrak på hele 20 % sammenlignet med 2010! Finnmark er det fylket som ligger desidert høyest på rankingen med en økning på over 78%. Andreplassen går til Sogn og Fjordane.

Noe av årsaken til økningen i antallet vrakbiler, er god informasjon om retursystemet for kasserte kjøretøy og nettverket av biloppsamlere tilknyttet Autoretur i hele Norge.

Det ble også gjennomført en omfattende, landsdekkende kampanje fra Autoretur sin side, hvor vrakpanten ble økt med 1000 kroner for eldre biler enn 20 år i en tidsbegrenset periode som ga veldig gode resultater. Hele 17.500 biler ble samlet inn i aktivitetsperioden, mot 4.500 biler i samme periode i 2010.

Vraking av gamle biler er viktig, både for miljøet og for trafikksikkerheten. Gamle biler slipper ut vesentlig mer CO2 og NOx enn nye biler og en utskiftning av bilparken er viktig. Dessuten har man i følge det svenske forsikringsselskapet Folksam en redusert dødelighet i nye biler på 90% i forhold til gamle biler ved kollisjon.

 

Flere
artikler