Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Materialgjenvinningen øker. Autoretur leverer igjen over kravene

Autoretur-nettverket fortsetter å levere gjenvinningstall godt over myndighetens krav.
I 2019 endte gjenvinningsgraden på 97,4 prosent og enda mer av bilens gjenvunnede materialer blir råvare for nye produksjon.

GRAF: Historisk utvikling av materialgjenvinningsgrad.

Den total gjenvinningsgraden for 2019 tangerer toppresultatet fra 2018. Materialgjenvinningsgraden, som regnes sammen av det totale ombruket og materialgjenvinningen endte i 2019 på 86,0 prosent.
Det gledelige er at materialgjenvinningen (uten ombruk) økt fra 81 prosent til 82 prosent. Mer av bilens materialer blir altså til gjenvunnet råvare og brukt til produksjon av nye ting.


– Det er viktig å fremheve at det er våre hovedoperatører
Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS,
alle biloppsamlere og fragmenteringsverkene som har gjort jobben,
sier direktør i Autoretur AS, Erik Andresen.

 

Nesten 200 000 tonn
Fjorårets 144 933 kjøretøy veide til sammen 190 775 tonn. Av disse tonnene med jern, stål, aluminium, diverse plasttyper, kabler, kretskort, glass og mye annet, ble 156 523 tonn materiale materialgjenvunnet. Hvis vi tar med ombruk: 163 617 tonn. For eksempel så ble det materialgjenvunnet og gjenbrukt 2 078 tonn batterier (ikke høyenergibatterier). Det ble materialgjenvunnet og gjenbrukt 421 tonn katalysatorer, 151 tonn plast, 156 tonn glass og 1 294 tonn dekk.

GRAF: Historisk utvikling av den totale gjenvinningsgraden.

Et felles løft
– Det er viktig å fremheve at det er våre hovedoperatører Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS, alle biloppsamlere og fragmenteringsverkene som har gjort jobben, sier direktør i Autoretur AS, Erik Andresen. Uten deres bidrag, ville vi aldri kunne vært en så stor del av sirkulærøkonomien og materialtilskuddet, sier han.

LES MER: Miljørapport 2019 (PDF)

LES MER: Miljøregnskap 2019 (PDF)

FAKTA tallene:
• Materialgjenvinning: 86,0 prosent
• Den total gjenvinningsgraden 97,4 prosent.
• I 2019 ble 142 134 biler fjernet fra norske veier og sammenliknet med 2018 var dette 141 210 stk.
• 185 904 tonn kasserte kjøretøy ble gjenbrukt og gjenvunnet i 2019
• I 2019 ble 11,7 prosent av de kasserte kjøretøy energigjenvunnet.

(Energigjenvinning vil si å brenne restfraksjoner og utnytte energien)

Flere
artikler