Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Mer og mer spesialisert, mer og mer sortert

Fragmenteringsverkene blir mer makro og mikroorienterte – og presise. De som lager sorteringsmaskiner, utvikler og oppgradere maskinene kontinuerlig.

Det har vært kontinuerlig innovasjon og utvikling i hvordan vi håndterer gjenvinningen av norske vrakbiler.

I takt med at myndighetenes krav har økt, har også hovedoperatørene og fragmenteringesverkene (shreddere) blitt bedre og bedre. Stadig mer av vrakenes materialer, tas ut og selges til som ny råvare.

Kjernen i fragmenteringsverkene er selvsagt kvernene og knivene som sliter og river vrakbilene i filler. Men like viktig er det som kommer etter kvernene, der de små bitene av det som tidligere var en bil ruller over samlebåndene: Sorteringsmaskinene.

Vi finner en rekke forskjellige sorteringmaskiner hos norske fragmenteringsverk. Det er ristemaskiner; Små og store biter sorteres gjennom gittere. Mange fragmenteringsverk har magnetmaskiner som enten trekker til seg, eller skyver fra seg de ulike metallene. Det er også relativt vanlig med trykkluft – eller luftsugende maskiner som separerer fragmentene fra vrakbilene etter for eksempel vekt. Noen fragmenteringsverk bruker væskebad der fragmentenes egenvekt skiller materialene fra hverandre.

De mest moderne maskinene bruker høyteknologiske teknikker og sensorer som tidligere var forbeholdt laboratoriemiljøer.

High-tech
Ved Metallco Øras fragmenteringsverk kjøres noen fraksjoner fra fragmenteringsverket inn en sorteringsprosess som bruker røntgen og spektrometer for å sortere. Spektrometeret identifiserer på noen brøkdels sekunder hvilke stoffer materialfragmentene inneholder der de flyr over samlebåndet og inn i TOMRA-maskinen.

TOMRA, som du sikkert kjenner fra panteautomatene i butikken, har et bredt spekter av sorteringsmaskiner i porteføljen sin forteller Segment Manager Metal Recycling North/East Europe, Terence Keyworth. Keyworth startet hos TOMRA i 2020 og har 25 års erfaring innen metallindustrien.

– Tomra utvikler hele tiden nye maskiner, og optimaliserer eksisterende maskiner basert på markeds- og kundekrav, forteller Terence Keyworth i TOMRA.

– Avfallsstrømmer, materialsammensetninger og lovverk endres ofte. Sorteringsanleggene og gjenvinnere må derfor være forberedt på både dagens og fremtidige utfordringer. De må være fleksible, sier Keyworth.


Atomtetthet, farger, spektrometer og infrarøde øyne
Og Tomra har virkelig et utvalg av high-tech sorteringsmaskiner.

Tomra X-TRACT-maskiner bruker røntgentransmisjon til å sortere metaller etter atomtetthet som aluminium fra tungmetaller, og lavlegert fra høylegert aluminium.

COMBISENSE-enhetene fjerner de fleste forurensningene, selv fra de mest utfordrende strømmene, sier Keyworth. Denne enheten bruker fargedeteksjon for å separere ikke-jernholdige metaller. CRGB-kamerateknologi og innebygd maskinintelligens gjør at maskinen umiddelbart oppdager metaller etter farge, uavhengig av materialkompleksitet eller fragmentstørrelse.

Tomra FINDER er en annen løsning for å sortere ikke-jernholdige metaller som rustfritt stål, kobber, metallkompositter og isolerte kobbertråder. Maskinen bruker elektromagnetiske sensorer og avansert programvaregjenkjenning for å sortere materialer.

– Ved å legge til forskjellige sensorer til FINDER som NIR (Near Infra Red) og LOD (Laser Objection Detection) blir maskinen enda bedre til å sortere metaller og ikke-metaller, sier Keyworth.

Terence Keyworth
Segment Manager Metal Recycling North/East Europe I TOMRA

Med den nyeste sorteringsteknologien kan verdifulle monofraksjoner av aluminium, som er fri fra tungmetaller og magnesium, gjenvinnes fra sterkt forurensede strømmer etter shredder, og de stadig strengere kvalitetskravene til resirkuleringsprodukter kan oppfylles, sier Keyworth


Andre maskiner er utstyrt med infrarød sorteringsteknologi. Den teknologien kombinerer nær infrarød (NIR) og visuelt spektrometer (VIS). Disse maskinene kan nøyaktig og raskt identifisere og skille forskjellige materialer i henhold til deres materialtype og farger. For eksempel papir i tre og plast i seks fraksjoner.

TOMRAs FLYING BEAM-teknologi fordeler lys over hele transportbåndet og skanner og analyserer alt materiale som passerer gjennom skanneren. Sensoren sender signalet til maskinens ventilblokker som sorterer materialene på samlebåndet.


Hvordan ser du på fremtiden for resirkulering når det gjelder biler?

– Bilene blir lettere. Derfor forventer vi økt etterspørsel etter aluminium, gjerne resirkulert aluminium. Gitt gjeldende lovgivning og trender, slik som den sirkulære aluminiumhandlingsplanen, er det et press for å øke gjenvinningsgraden av aluminium.

Som vi vet, det kreves 95 % mindre energi å gjenvinne aluminium sammenlignet med primærproduksjon.

Med den nyeste sorteringsteknologien kan verdifulle monofraksjoner av aluminium, som er fri fra tungmetaller og magnesium, gjenvinnes fra sterkt forurensede strømmer etter shredder, og de stadig strengere kvalitetskravene til resirkuleringsprodukter kan oppfylles, sier Keyworth


– Hvor og hvordan lager dere maskinene deres, hvilke forretningsområder er dere inne på?

– TOMRA er fortsatt et norsk selskap. TOMRA Recycling eies av TOMRA Systems ASA, lokalisert i Asker. Hele bedriftsgruppen sysselsetter 4600 ansatte, forteller Keyworth.

– TOMRA Recycling, som en del av TOMRA-gruppen, har sitt hovedkontor i Mülheim-Kärlich, Tyskland, hvor det også produserer maskiner. Det andre produksjonsanlegget ligger i Slovakia.

Bortsett fra ELV-applikasjoner, brukes maskinene våre til å sortere plast, metaller, e-skrap, papir, tre og mange flere til monofraksjoner med høy renhet. Vi har en total installasjonsbase på 8200 enheter i mer enn 100 land over hele verden, forteller Keyworth.


Bedre og bedre
– TOMRAs utvikling, innovasjoner og optimasjoner tilby løsninger som er i stand til å sortere ut selv de mest utfordrende fraksjonene, sier Keyworth.

Med andre ord. Fremtidens gjenvinning av materialer fra vrakbiler kommer til å bli mer og mer høyteknologisk – og sannsynkligvis klarer vi å sortere ut enda mer – og enda mindre fragmenterer til gjenvinning.

Flere
artikler