Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Mikrostøvet blir til nye materialer
Bilgjenvinningsbransjen konsentrerer seg om detaljene gjennom ny teknologi.
Etter hvert som kravene til gjenvinning av kasserte kjøretøy blir tøffere, skjerpes også industrien som står for gjenvinningen.

Autoreturs gjenvinningsnettverk forbedret seg ytterligere i 2017. Mengden gjenvunnede materialer fra kasserte biler gikk opp. Fra å gjenvinne 85,2 prosent av bilens materialer i 2016, ble 86,1 prosent av bilens materialer til noe nytt i 2017. Dette skyldes flere faktorer. En av dem er innovasjon hos Autoreturs hovedoperatører.

Prosessen
Etter at den kasserte bilen miljøsaneres blir den flatpakket og kjørt til en shredder som river bilen i småbiter. De ulike materialene fra bilen, sorteres i hauger og selges som råmateriale til nye produkter.
I det norske markedet for vrakmaterialer, kategoriserer vi materialene fra vrakbiler i kategoriene skrapjern, ikke-magnetisk metall, fluff og annet.

Når bilen er gjennom grovsorteringen i shredderen, er mesteparten av materialene tatt hånd om og sortert, men noe blir igjen: Vi kaller dem restfraksjonene. Disse restene består av ikke-magnetiske metaller, rester fra den gamle bilen din: tekstiler, plasttyper, gummi …

LES OM PRODUSENTANSVARET


Små og store fragmenter

Internasjonalt er restfraksjonen delt i to kategorier: Light Skredder Fraction (LSF) og Heavy Skredder Fraction (HSF). I Norge kaller vi dem «fluff» og «Annet».
Fluff er restmaterialet som er finkornet. Restmaterialet som er litt større kaller vi bare Annet.

Materialstørrelsene i «Fluff» og «Annet» er variable. Noen gjenvinningsanlegg velger å beholde større fragmenter i fluffen, andre mindre. Det samme gjelder fraksjonen «Annet»: Størrelsen på materialrestene i fraksjonen varierer ut fra operatørens maskinpark og forretningsmodell.

Men grovt sett deler vi altså restmaterialet i to fraksjoner, Fluff (finkornet) og Annet (større fragmenter).

 


Fluff 

Tidligere gikk fluffen fra gjenvinning av kjøretøy til deponi eller energigjenvinning. I dag sorteres mer og mer av det finkornede materialet i fluffen og fraksjonen Annet. Og det er her gjenvinningbransjen viser seg fra sin innovative side. Nye sorteringsmaskiner og nye metoder for sortering utvikles hele tiden. Operatørene investerer i disse metodene for å kunne gjenvinne enda mer av materialene fra norske vrakbiler.LES AUTORETURS MILJØREGNSKAP

Metodene
Det finnes flere metoder for å sortere fraksjonene «Fluff» og «Annet». De fleste av prosessene skjer maskinelt – og gjerne med ny teknologi.
• Sikting
• Lufttrykk/luftsug. Materialene suges, blåses vekk – systemer basert på materialenes ulike egenvekten
• Optiske sensorer som gjenkjenner de ulike materialene
• Synk-flyt-bad
• Magneter

Synk-flyt
Den såkalte synk-flyt-metoden skiller de ulike materialene i fluffen ved hjelp av materialenes egenvekt. I prinsippet foregår det slik ved at restmaterialet (Fluffen/Annet) legges i væske. De forskjellige materialene veier ulikt og legger seg dermed lagvis adskilt i væskebadet.

Materialene sorteres ut fra væskebadet, vaskes og brukes til råmateriale til nye ting.


LES MER KRETSLØPET


Magneter
En annen metode er sortering med en rekke forskjellige magneter. I prinsippet kan det foregå slik: Restfraksjonen deles i to. Store og små fragmenter («Fluff» og «Annet»).
Materialene kjøres på transportbånd over en stor magnet som tar ut rester av magnetisk metall. Restene, fri for magnetisk metall går videre til en såkalt Eddy Current-magnet som skiller mellom de ulike ikke-magnetiske metallene.

Miljøverdi
Når vi konsentrerer oss om de aller minste restene fra gjenvunnede vrakbiler, sparer vi miljøet, vi sparer energi og materialene kan brukes om igjen til nye ting. Og ved å sortere restfraksjonen enda nøyere har Autoretur-nettverket oppnådd myndighetenes krav med god margin.

Flere
artikler