Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljødirektoratet har laget et faktaark for biloppsamlere

Dokumentet er en fin påminner om miljøsiden av driften.
Arket tar for seg miljøkravene departementet stiller til alle biloppsamlere.

1. Bilvrak skal miljøsaneres: Ved mottak av kjøretøyet skal det fylles ut vrakmelding. Bilen skal deretter miljøsaneres.

2. Plikt til å hindre forurensing av omgivelser: Bilvrak og bildeler med risiko for væskelekkasje skal lagres på fast dekke for å unngå grunnforurensing og å sikre at forurenset væske samles opp og håndteres forsvarlig.

3. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig: Alt farlig avfall som tas ut av bilene skal håndteres forsvarlig. Avfallet må utsorteres og lagres separat i solid emballasje med riktig merking.

Dokumentet tar også for seg hvilke tillatelser man må ha innhentet, hvem som fører oppsyn med driften og mer detaljert om miljøsaneringen bilene skal gjennom.

Man finner også en rekke nyttige lenker hvis man vil gå dypere inn i materien.

Flere
artikler