Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljøgebyret øker til kr. 500,- fra 01.01.2017

Ifølge avfallsforskriftens paragraf 4-6 må den som produserer eller importerer et kjøretøy, nytt eller brukt, kunne dokumentere at bilen er tilknyttet et godkjent retursystem. Derfor kan man i Autoretur AS, som er landets eneste godkjente retursystem for biler, tegne medlemskap ved å betale et gebyr på 400 kroner (pluss merverdiavgift)*, dvs kr. 500,-.
På denne måten vil man oppfylle lovens krav om gjenvinning og Autoretur AS forplikter til å ta seg av bilen når den skal kasseres.

LES MER: Samler inn biler i hele landet

500 kroner
Gebyret har variert gjennom årene. For øyeblikket er gebyret på 400 kroner (pluss merverdiavgift)dvs kr. 500,-.
Miljøgebyret økes fordi det for øyeblikket er svake råvarepriser i verden. Stålprisen har ligget på et lavt nivå lenge og det er ikke forventet økning av prisene på verdensmarkedet.

LES OGSÅ: Medlemsvilkår

Hva betaler gebyret for?
Autoreturs ansvar starter når importerte biler ikke lenger har bruksverdi som kjøretøy og skal kasseres. Ansvaret strekker seg fra selve innsamlingen av kasserte kjøretøy, til en forsvarlig sluttdisponering av mottatt avfall. For eksempel skal miljøgifter og ressurser håndteres og utnyttes i henhold til gjeldende regelverk.
De overordnede kravene myndighetene har satt, og som Autoretur har ansvar for å oppfylle, er at kjøretøy skal ha en returgrad på minst 95 prosent og en materialgjenvinningsandel på minst 85 prosent.
Miljøgebyret går også til å dokumentere samlet ressursutnyttelse i systemet rundt gjenvinning av kjøretøy.

Landsdekkende innsamlingsnettverk
Autoretur AS har et landsdekkende innsamlingsnettverk for kasserte kjøretøy i Norge. Vårt innsamlingsapparat er organisert gjennom våre tre hovedsamarbeidspartnere, Bilgjenvinning AS, Norsk Gjenvinning Metall AS (NGM) og Bilretur AS. Biloppsamlere tilknyttet disse aktørene står for cirka 98 prosent av de innsamlede, kasserte kjøretøyene i Norge – ca 140 biloppsamlingsplasser står klare for å motta bilen din, når den har kjørt sine siste mil.

Her finner du avtalevilkårene som regulerer vilkår, fordeler og medlemskapet hos Autoretur AS.

*Gebyrsatsen gjelder for person- og varebiler under 3.500 kg.

Les mer:
Miljøgebyr og medlemsvilkår
Produsentansvar
Avfallsforskriften

Flere
artikler