Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljøgebyret på person- og varebiler øker

Fra nyttår går gebyrsatsen på person- og varebiler under 3.500 kg opp. Den nye satsen er 300 kroner.

På grunn av den svake økonomiske situasjonen i verden for råvarer, har prisen for stål falt kraftig den seneste tiden.

Det er heller ikke forventet økning av prisene på verdensmarkedet på relativt lang tid. Vår minsteprisgaranti overfor biloppsamlerne har derfor trådt i kraft: De får hovedsakelig sine inntekter fra salg av stålet.

Det betyr at Autoretur må øke gebyret fra 1. januar 2016 til 300 kroner + moms for å dekke kostnadene til driften.

Ifølge avfallsforskriftens paragraf 4-6 må den som produserer eller importerer kjøretøy kunne dokumentere at de kjøretøy som produseres eller importeres er tilknyttet et godkjent retursystem. I Norge er det Autoretur som står for gjenvinningsordningen.

Gebyret kreves bare opp hos medlemmer som er tilsluttet returselskapet Autoretur AS.

Flere
artikler