Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljørapport 2016: Autoretur fortsetter å oppfylle gjenvinningskravene

Det andre året etter at kravene til gjenvinningsgrad ble økt, leverer Autoreturs nettverk igjen gode resultater. Les om dette og andre saker når Autoretur oppsummerer miljøresultatene for 2016.
I miljørapporten, kan du blant mye annet lese styreleder i Autoretur AS, Bjørn Borg og hans oppfordring til myndighetene om å sikre håndteringen av høyenergibatterier.
Miljørapporten tar også for seg plast, et satsingsområde for Autoretur og samarbeidspartnerne. Tilsynsordninger og kompetansehevingen innen bransjen vår er et pågående tema miljørapporten for 2016 også tar opp, i tillegg til håndtering av høyenergi-batterier og biloppsamlingsnettverket vårt: Vi har nå 141 biloppsamlingsplasser fordelt på hele landet.

Nådde nye, skjerpede krav
Men det aller viktigste i Autoretur miljørapport er selvsagt gjenvinningsresultatene for 2016:
Fra og med 2015 ble kravet til gjenvinningsgraden(*) for kasserte kjøretøy økt fra 85 til 95 prosent. Allerede i det første driftsåret året under de nye kravene, klarte vi målene og i 2016 stabiliserte Autoretur AS nettverk resultatene med en gjenvinningsgrad på 97,7 prosent og materialgjenvinning på 85,2 prosent.

Da myndighetenes krav gikk opp fra 85 prosent gjenvinning til 95 prosent fra og med 2015, måtte Autoretur og de tre hovedoperatørene, Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS bli flinkere til å gjenvinne enda mer materiale.
Et av de største bidraget til at nettverket igjen klarer gjenvinningskravet fra myndighetene, kommer som en følge av at hovedoperatørene har blitt flinkere til å gjenvinne fraksjoner som plast og glass fra fluffen(***). Men også at man har klart å sortere ut mer ikke-magnetisk metall.

Flinkere med fluff og plast
Denne utviklingen, som utgjør de små marginene, tiendelene i prosentregnskapet, er i vekst. Bransjen utvikler hele tiden bedre sorteringsmaskiner og bedre finfragmenteringsanlegg som henter ut enda mer råvarer fra kasserte kjøretøy. Dette skjer hovedsakelig på mikronivå, i det som tidligere var restavfallet (fluffen***).

Materialgjenvinning** (inkludert ombruk) økte kraftig fra 72,9 prosent i 2014 til 85,2 prosent i 2015. I 2016 fortsatte denne trenden og resultatet ligger jevnt på 85,2 prosent som er godt innenfor kravet.
Energigjenvinning, det vil si å brenne fluff og utnytte varmen som ny energi, har gått ned. I fjor var energigjenvinningen på 14,4 prosent, i 2016 ble 12,5 prosent av de kasserte kjøretøy energigjenvunnet.
Mengden materialrester som går til deponi har gått ned. I 2015 ble bare 3,3 prosent av den kasserte bilens materialer deponert, i 2016 ble 2,3 prosent av bilens materialer sendt til deponi.

2016 var året da Autoretur og hovedoperatørene stabiliserte resultatene for gjenvinning av kasserte kjøretøy i Norge.
Direktør i Autoretur AS, Erik Andresen skryter av hovedoperatørenes jobb for å nå myndighetenes krav.
– Uten den iherdige innsatsen fra Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS for å gjenvinne enda mer av bilene, ville vi ikke kommet i mål. Allerede i 2015 var vi over myndighetenes og EUs krav til gjenvinningsgrad og materialgjenvinning. Den gode trenden fortsatte i 2016, sier Andresen i miljørapporten.

 

 

Tallene i tonn:
I hele 2016 ble det gjenvunnet 176 216 tonn kjøretøy.
Av dette ble 139 945 tonn materialgjenvunnet.
10 150 tonn gikk til ombruk.
Og 22 038 tonn ble energigjenvunnet.
Kun 2,3 prosent gikk til deponi.
Det gikk totalt 142 280 kjøretøy gjennom Autoreturs systemer i 2016.

Les hele miljøregnskapet her

*Gjenvinningsgraden = Prosentandel av bilens vekt som gjenvinnes. Et EU-direktiv, ELV, setter kravene
**Materialgjenvinning = Materialer som for eksempel blir smeltet om og brukt til nye nytt + ombruk, gjenbruk av deler.
***Fluff = Det siste reststoffet i gjenvinningsprosessen

Flere
artikler