Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljørapport 2017: Autoretur fortsetter å oppfylle gjenvinningskravene

Autoreturs nettverk leverer igjen gode gjenvinningsresultater. Les om dette og andre saker når Autoretur oppsummerer miljøresultatene for 2017.

I miljørapporten, kan du blant annet lese bekymringen til styreleder i Autoretur AS, Bjørn Borg om at den største trusselen mot Autoretur fortsatt er problemet med gratispassasjerene; de som nyter godt av vårt retursystem, men som ikke vil være med å betale regningen. De overlater kostnaden til de seriøse aktørene som dermed i realiteten subsidierer de mindre seriøse med flere millioner kroner hvert år. Autoretur har selv ingen verktøy å møte dette med og det må derfor regelendringer til.

Gjenvinne høyenergibatterier
Vi er klare til å gjenvinne høyenergibatterier, som bl a brukes i elektriske biler. Per 1. januar 2018 var det registrert cirka 200.000 biler med høyenergibatterier i Norge. Et forsvarlig gjenvinningssystem for disse batteriene er nå på plass gjennom Batteriretur Høyenergi AS.

Aluminium kan gjenvinnes i det uendelige
Gjenvinning av aluminium fra norske vrakbiler passer perfekt inn i tankegangen om et fullstendig miljøkretsløp: Aluminium kan gjenvinnes i det uendelige. En av de store mottakerne av aluminiumsskrot fra norske kjøretøy, er Stena Nordic Recycling Center i Halmstad i Sverige. De merker også økningen i aluminium fra kasserte kjøretøy. Det er 4-6 prosents økning av aluminium i biler hvert år, forteller presseansvarlig Jörgen Andersson hos Stena Metall. Rolvsøy Metallindustri i Østfold lager kontorstolunderstell, bildeler, møbelbraketter, deler til hageredskap, høyttalerhus, rulleskideler og mye mye mer fra gjenvunnet aluminium fra kasserte biler.

Vi fortsetter kompetansehevingen
Alle biloppsamlere i Autoretur sitt nettverk skal sertifiseres. Gjennom et omfattende kompetanseprogram blir alle biloppsamlere innen Norges Biloppsamleres Forening rustet for å takle fremtidens kjøretøy, forteller styreleder Tor Alm i Norges Biloppsamlers Forening (NBF). En rekke formelle krav stilles til norske biloppsamlere og til biloppsamlingsplassene som er tilknyttet Autoreturs nettverk i Norge.
Først og fremst er de alle underlagt sine respektive fylkesmenns miljøvernavdelinger og deres kontrollordninger. Fylkesmannen er statens forlengede arm ute i distriktene og skal etterprøve om biloppsamlerne følger «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» (avfallsforskriften).

Gjenvinningsresultatene for 2017
Det aller viktigste i Autoretur miljørapport er selvsagt gjenvinningsresultatene for 2017:
Fra og med 2015 ble kravet til gjenvinningsgraden(*) for kasserte kjøretøy økt fra 85 til 95 prosent. Slik som i 2015 og 2016 med de nye kravene, klarte vi målene også i 2017. Autoretur AS sammen med våre samarbeidspartnere stabiliserte resultatene med en gjenvinningsgrad på 97,2 prosent og materialgjenvinning på 86,1 prosent.
Da myndighetenes krav gikk opp fra 85 prosent gjenvinning til 95 prosent fra og med 2015, måtte Autoretur og de tre hovedoperatørene, Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS bli flinkere til å gjenvinne enda mer materiale.
Et av de største bidraget til at nettverket igjen klarer gjenvinningskravet fra myndighetene, kommer som en følge av at hovedoperatørene har blitt flinkere til å gjenvinne fraksjoner som plast og glass fra fluffen(***).
Men også at man har klart å sortere ut mer ikke-magnetisk metall.

GRAF: Historisk utvikling av gjenvinningsgrad.

 

Flinkere med fluff og plast
Denne utviklingen, som utgjør de små marginene, tiendelene i prosentregnskapet, er i vekst. Bransjen utvikler hele tiden bedre sorteringsmaskiner og bedre finfragmenteringsanlegg som henter ut enda mer råvarer fra kasserte kjøretøy. Dette skjer hovedsakelig på mikronivå, i det som tidligere var restavfallet (fluffen***).
Materialgjenvinning** (inkludert ombruk) økte kraftig fra 72,9 prosent i 2014 til 85,2 prosent i 2015.
I 2017 fortsatte denne trenden og resultatet ligger jevnt på 86,1 prosent som er godt innenfor kravet.

Direktør i Autoretur AS, Erik Andresen

2017 var året da Autoretur og hovedoperatørene stabiliserte resultatene for gjenvinning av kasserte kjøretøy i Norge. Direktør i Autoretur AS, Erik Andresen skryter av hovedoperatørenes jobb for å nå myndighetenes krav.
– For at vi skal nå disse målene, er det viktig å fremheve innsatsen fra våre samarbeidspartnere, hovedoperatørene Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS, sier direktør i Autoretur AS, Erik Andresen.
– Uten deres bidrag for å utvikle nye metoder for å gjenvinne enda mer av materialene i kasserte kjøretøy, ville vi ikke kommet i mål”, sier Andresen i miljørapporten.

 Tallene i tonn:
I hele 2017 ble det gjenvunnet 180 511 tonn kjøretøy.
Av dette ble 145 939 tonn materialgjenvunnet.9 552 tonn gikk til ombruk. Og 19 876 tonn ble energigjenvunnet.Kun 2,8 prosent gikk til deponi.Det gikk totalt 143 664 kjøretøy gjennom Autoreturs systemer i 2017.

Les hele miljørapporten her
Les hele miljøregnskapet her
Kortversjonen av de viktigste tallene finner du her


* Gjenvinningsgraden = Prosentandel av bilens vekt som gjenvinnes. Et EU-direktiv, ELV, setter kravene

** Materialgjenvinning = Materialer som for eksempel blir smeltet om og brukt til nye nytt + ombruk, gjenbruk av deler.
*** Fluff = Det siste reststoffet i gjenvinningsprosessen

Flere
artikler