Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljørapporten for 2014

Nå foreligger Miljørapporten for 2014. Autoretur AS er det eneste landsdekkende innsamlingsnettverket for kasserte kjøretøy i Norge.
Autoretur AS vil sammen med våre partnere fortsette å jobbe for miljøet og for å øke gjenvinningsgraden og innsamlingen av kasserte kjøretøy i henhold til de nye kravene fra år 2015.

Autoretur oppnådde 94,2 % gjenvinningsgrad i 2014

Totalt ble 94,2 % av bilenes vekt gjenvunnet eller gjenbrukt i fjor.
Dette resultatet er en følge av konstant produkt -og teknologiutvikling både hos bilfabrikantene og ikke minst, hos den norske gjenvinningsbransjen.
Våre gode samarbeidspartnere Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilgjenvinning AS har sammen med biloppsamlere gjort en svært viktig jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer.

I dag er det felles europeiske krav til håndtering av bilvrak i henhold til EUs ELV-direktiv, nedfelt i den norske Avfallsforskriften.
Kravet er at 85 % av bilens vekt skal gjenvinnes, noe som i seg selv er et høyt krav. Fra år 2015 øker kravet til 95 %, hvorav minst 85 % skal materialgjenvinnes.

Last ned Miljørapporten her

Flere
artikler