Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljøregnskap for 2011

Gjenvinning av materialer og forsvarlig håndtering av miljøgifter er noen av Autoreturs viktigste samfunnsoppgaver.
I Miljøregnskapet kan du bl.a lese om at Autoretur i 2011 bidro til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser tilsvarende 136.000 tonn CO2!

Hensikten med Miljøregnskapet er å dokumentere Autoreturs innsats for å ivareta sitt samfunnsansvar. Miljøregnskapet skal kunne brukes både til å formidle betydningen av et godt retursystem for kjøretøy og til å dokumentere at dette er noe samfunnet bør bruke ressurser på. Miljøregnskapet vil også danne grunnlag for videreutvikling og forbedring av systemet i årene som kommer.

I regnskapet beskrives kort hvilke aktører, rammebetingelser og utviklingstrekk som er relevante for Autoreturs virksomhet. Dette gjelder bl.a. hvordan retur- og saneringssystemet fungerer i sin helhet, nasjonalt og internasjonalt regelverk, og grovt sett forventede utviklingstrekk innen dette området. Det gis også en oversikt over varestrømmer fra mottak til sluttdisponering og grunnlaget for miljøregnskapet. Du finner også dokumentasjon på behandlingen av miljøgifter og foredling av avfall til energi og nye råvarer. I tillegg til totaltall for alt avfall Autoretur behandler, vises også eksempler på hvordan ulike grupper avfall behandles. Viktige elementer i regnskapet er energiforbruk (spart energi) og utslipp av klimagasser.

Last ned Miljøregnskapet som pdf her

 

Flere
artikler