Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljøregnskapet for 2013

Inkludert disponering ved biloppsamlingsplasser ble i alt 140.021 tonn avfall behandlet av Autoretur i 2013. I tillegg ble 8.443 tonn deler tatt ut til ombruk før biloppsamlingsplassene.

148.800 tonn avfall behandlet
Inkludert disponering ved biloppsamlingsplasser ble i alt 140.021 tonn avfall behandlet av Autoretur i 2013. I tillegg ble 8.443 tonn deler tatt ut til ombruk før biloppsamlingsplassene.

Samlet gjenvinningsgrad
Autoretur oppnådde i 2013 en samlet gjenvinningsgrad på 96,1 prosent hvorav 21 prosent energi-gjenvinning, og 76 prosent materialgjenvinning (inkl. ombruk). Samlet resultat ligger godt i overkant av myndighetskravet på hhv 85 prosent gjenvinning, mens det fortsatt gjenstår noe for kravet om 80 prosent materialgjenvinning. Det betyr at det også gjenstår en god del for å nå nye krav til gjenvinning som gjelder fra 1.1.2015, hvor 95 prosent skal gjenvinnes og hvor materialgjenvinning skal utgjøre minst 85 prosentpoeng.

159.000 tonn CO2, tilsvarer utslipp fra 70.500 biler i løpet av et år
Samlet bidrar spart energiforbruk ved gjenvinning til en reduksjon i CO2-utslipp på nærmere 159.000 tonn i 2013 (forutsatt bruk av olje i smelteprosessene). Dette tilsvarer det årlige klimautslippet for 70.500 biler med en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer og utslipp på 150 g/km.

Last ned Miljøregnskapet her

Flere
artikler