Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Miljøregnskapet for 2014

Inkludert disponering ved biloppsamlingsplasser ble i alt 149.069 tonn avfall behandlet av Autoretur i 2014. I tillegg ble 6.549 tonn deler tatt ut til ombruk før biloppsamlingsplassene.

149.069 tonn avfall behandlet
Inkludert disponering ved biloppsamlingsplasser ble i alt 149.069 tonn avfall behandlet av Autoretur i 2014.
I tillegg ble 6.549 tonn deler tatt ut til ombruk før biloppsamlingsplassene.

Samlet gjenvinningsgrad
Autoretur oppnådde i 2014 en samlet gjenvinningsgrad på 94,2 prosent hvorav 14,4 prosent energi-gjenvinning, og 72,9 prosent materialgjenvinning (inkl. ombruk).
Samlet resultat ligger godt i overkant av myndighetskravet på 85 prosent gjenvinning, mens det fortsatt gjenstår noe for kravet om 80 prosent materialgjenvinning. Det betyr at det også gjenstår
en god del for å nå nye krav til gjenvinning som gjelder fra 1.1.2015, hvor 95 prosent skal gjenvinnes og hvor materialgjenvinning skal utgjøre minst 85 prosentpoeng.

173.000 tonn CO2, tilsvarer utslipp fra 77.000 biler i løpet av et år

Samlet bidrar spart energiforbruk ved gjenvinning til en reduksjon i CO2-utslipp på nærmere 173.000 tonn i 2014 (forutsatt bruk av olje i smelteprosessene). Dette tilsvarer det årlige klimautslippet for 77.000 biler med en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer og utslipp på 150 g/km.

Last ned Miljøregnskapet her

Flere
artikler