Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Nesten 97% av kasserte biler ble gjenvunnet i 2015
97prosent-i-2015

Norge oppfylte EUs nye, strengere gjenvinningskrav for kjøretøy med god margin.

Autoretur AS har konsesjonen for å gjenvinne alle kjøretøy i Norge. Det gjør selskapet på vegne av alle bilimportørene, som har ansvaret for bilene fra produksjon til kassering.

Mer og mer blir gjenvunnet
Tidligere var EUs gjenvinningskrav at 85 prosent av bilens vekt skulle gjenvinnes. Fra og med 2015 ble kravet økt til 95 prosent. Autoretur måtte fra 2015  over 95 prosent gjenvinning.
Autoretur lå heldigvis godt an. Allerede i 2013 nådde selskapet over 95 prosent. Totalt 96,1 prosent av bilenes vekt gjenvunnet eller gjenbrukt i 2013.
Det lå derfor i kortene at Autoretur i det første året med nye gjenvinningskrav, skulle klare målet på 95 prosent. Og det gjorde de til gangs.

Nesten 97 prosent
Det er tre hovedoperatører som gjenvinner materialene fra norske biler for Autoretur. Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilgjenvinning AS og Bilretur AS.
Sammen med ca 120 biloppsamlere klarte de å nå et gjenvinningsresultat på 96,7 prosent i 2015!

Hvorfor så bra?
– Den korte forklaringen på de gode tallene, er at de tre hovedoperatørene har blitt flinkere til å gjenvinne enda mer materiale, sier Harald A. Damhaug i konsulentselskapet; Albaran AS.
Damhaug er mannen som har ansvaret statistikk og tall på vegne av Autoretur.
– Det største bidraget til at vi klarer gjenvinningskravet fra myndighetene, er at hovedoperatørene har blitt flinkere til å gjenvinne fraksjoner som plast og glass fra fluffen***. De har også greid å ta ut mer ikke-magnetisk metall, sier han.

Nye metoder
Men det er også andre årsaker. Gjenvinningsbransjen er i dag en høyteknologisk bransje som stadig finner nye, kreative metoder for å gjenvinne, eller gjenbruke stadig mer av restmaterialene fra kjøretøyene. Damhaug nevner et eksempel som også har spilt en rolle for Autoreturs resultater.
– I Tyskland og Sverige, der mye av fluffen bearbeides, er de flinke til å ta ut materialer fra asken.
En annen ting man får godkjent som materialgjenvinning er å ta ut ikke miljøfarlige fraksjoner av asken. Det kan man bruke til noe som kalles backfilling: I Rühr-området er det mange kullgruver  som er tomme for kull. Materiale fra fluff, backfilling, kan man bruke til å fylle igjen gruvene slik at de kommer tilbake til opprinnelige tilstand.

Skryter av samarbeidspartnere
– Uten den iherdige innsatsen fra Norsk Gjenvinning Metall AS, Bilretur AS og Bilgjenvinning AS og biloppsamlerne for å gjenvinne enda mer av bilene, ville vi ikke kommet i mål, sier direktør Erik Andresen i Autoretur AS.
– Nå er vi over myndighetenes og EU’s krav til gjenvinningsgrad* og materialgjenvinning**. Fjorårets gjenvinningsresultat skyldes i stor grad teknologisk utvikling på fragmentering og separasjonsteknikk.

Les mer i Miljøregnskapet for 2015 her (side 20)

Tallene i tonn
Det gikk totalt 145.080 kjøretøy gjennom Autoreturs systemer i 2015.
I hele 2015 ble det gjenvunnet 177.500 tonn kjøretøy.

Av dette ble det gjenvunnet 140.700 tonn materialer.
• 10.500 tonn ble gjenbrukt.
• 20.500 tonn ble energigjenvunnet.
• 5.800 tonn av totalt 177.500 tonn ble deponert.

Fakta:
• Materialgjenvinning** (inkludert ombruk) økte kraftig fra 79,8 prosent i 2014 til 85,2 prosent i 2015.
• Energigjenvinning, det vil si å brenne fluff og utnytte varmen som ny energi, har gått ned. I fjor var energi-gjenvinningen på 11,5 prosent. I 2014 ble 14,4 prosent av de kasserte kjøretøy energigjenvunnet.
• Mengden materialrester som går til deponi har gått ned. I 2014 ble 6,2 prosent deponert. I 2015 var det bare 3,3 prosent av bilens materialer som ikke ble utnyttet.

*   Gjenvinningsgraden = Prosentandel av bilens vekt som gjenvinnes. Et EU-direktiv, ELV, setter kravene
**  Materialgjenvinning = Materialer som for eksempel blir smeltet om og brukt til nye nytt + ombruk, gjenbruk av deler
*** Fluff = Det siste reststoffet i gjenvinningsprosessen

Flere
artikler