Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Nye biler er renere og sikrere

De 2,7 millioner personbilene i Norge er eldre enn gjennomsnittet i EU.

I 2025 skal det bare selges utslippsfrie personbiler i Norge. Det er målet i Nasjonal Transportplan. I 2017 ble det registrert 158.650 nye personbiler, det tredje største salgsåret i historien. 33.080 av bilene var nullutslippsbiler. Opptellingen 1. januar 2018 viser at det var cirka 140.000 nullutslippsbiler på norske veier.

Fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 økte gjennomsnittsalderen på personbilparken med 0,1 år til 10,6 år. I rekordåret gikk gjennomsnittsalderen på den norske personbilparken litt ned igjen. I 2017 var gjennomsnittsalderen på norske personbiler 10,5 år, rett under gjennomsnittet for personbiler i EU.

Alder er vesentlig
Gamle biler forurenser mer enn nye biler. Nyere biler følger EUs krav for utslipp fra personbiler. De er derfor utstyrt med ny utslippsteknologi som sikrer at kravene blir holdt. De er bedre på å utnytte energien i drivstoffet og bruker mindre energi.

Samtidig er nye personbiler sikrere enn gamle biler. Også på sikkerhetsområdet har personbilprodusentene utviklet ny teknologi som sikrer oss bedre. Tenk bare på bremse- og skrensesystemer, varslingssystemer, kollisjonsputer og andre sikkerhetssystemer.
Gjennomsnittsalder på personbiler kan derfor være avgjørende for både miljø og sikkerhet.

 

Nye biler = færre ulykker
I 1970 omkom 560 personer i veitrafikkulykker i Norge. Det er det høyeste tallet som er registrert. I 2017 omkom 107 i trafikken. Dette til tross for at antall biler og antall kjørte kilometer er mangedoblet i siden 1970. Det er bred enighet om at bedre sikkerhetsutstyr i bilene har stor del av æren for nedgangen i dødsulykker og personskader på veiene.

Det svenske forsikringsselskapet Folksam har beregnet at antallet døde og invalidiserte i trafikken ville ha falt med 30 prosent dersom alle hadde kjørt biler med høyeste sikkerhetsklasse. Tallene er trolig direkte overførbare til norske forhold.

Vrakingen relativt stabil
Til tross for rekordsalg av nye biler i 2017, økte ikke vrakingen av gamle biler i samme takt. I 2017 vraket nordmenn 141.102 biler, en liten økning fra 2016 da 139.600 biler ble kassert hos norske biloppsamlere i Autoretur-nettverket. Den store økningen av kasserte biler kom i 2013 da vrakpanten gikk opp fra 1.500 kroner (2012) til 2.000 kroner.

 

Vrakpanten økte ytterligere fra og med 2014. Men de 2.500 kronene som du fikk for den kasserte bilen din, førte ikke til økning i antallet kasserte biler. Tvert i mot. I 2015 ble det vraket færre biler (135.801). I de følgende årene, fra og med 2016 økte vrakpanten til 3.000 kroner, men vrakingen holdt seg stabil (se tabell under).

Kilder: SSB, TØI, ACEA, Autoalan Tiedotuskesskus, Autoreturs arkiver, Statens vegvesen

Flere
artikler