Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Økt antall vrakede kjøretøy

Gjentatte kampanjer med oppfordring til å vrake gamle bilvrak og havarerte kjøretøy, og fokus på fordelene med gjenvinning, ser ut til å ha gitt resultater.
Tallene fra første kvartal 2011 viser en klar økning i antall vrakede biler, fra 31 456 i 2010, til 35 136 i 2011. Det vil si en økning på hele 3680 biler, eller 11,7 %.

Biloppsamlerne organiserer henting for de som ønsker det, fraktkostnaden dekkes stort sett av vrakpanten.

Autoretur har et landsdekkende nettverk av biloppsamlere, med fokus på en ansvarlig og miljøbevisst håndtering av utrangerte biler og kjøretøy. Miljøsanering, eller fjerning av alt farlig avfall og gjenvinning av råstoffene, handler om å sørge for at din bil, når den har gått sin siste mil, tas hånd om på den måten som best gagner miljøet og verner om jordens naturressurser. Opptil 85% av bilen gjenvinnes!

Flere
artikler