Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Økt vrakpant i 2013 har gitt svært gode resultater

Økt vrakpant har resultert i en kraftig økning i innlevering av vrakede biler. Fra 1. januar i 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra den 1. juli 2013.

Allerede i fjorårets første kvartal kunne vi se en markant effekt av tiltaket – det ble levert inn nesten 19 % flere biler på landsbasis i løpet av årets 3 første måneder. Forskjellene var store regionalt – for eksempel så man en tilbakegang i Østfold, som det eneste fylket, på 3,1 %, mens Finnmark kunne notere en økning i innleveringen av bilvrak på hele 163,7 %! I andre kvartal var det på landsbasis en liten tilbakegang, mens tredje kvartal kunne notere en vekst på hele 47,7 % i forhold til samme periode i år 2012. I fjerde kvartal kom effekten for fullt – nå ble veksten på formidable 73,5 %!

Totalt ble det innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012, noe som innebærer en økning på nesten 29 % i 2013 sammenliknet med 2012. Det er tydelig at vrakpanten er et svært effektivt virkemiddel for å få gamle, forurensende og lite sikre biler ut av trafikken og naturen.  Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet blir hentet inn til gjenvinning. Autoretur anbefaler en ytterligere økning i vrakpanten, minst kr 5.000,- for å forsere denne utviklingen.

Flere
artikler