Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Økt vrakpant i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å øke vrakpanten. Vrakpanten har ikke blitt indeksregulert siden 1998. I dag er den på 1500 kroner, regjeringen foreslår en økning på 500 kroner slik at den blir på 2000 kroner.

For å opprettholde den økonomiske motivasjonen til å levere inn utrangerte biler til godkjente oppsamlingsplasser, foreslås det å øke vrakpanten og vrakpantavgiften tilsvarende den generelle prisveksten i perioden 1999 til 2012. Dette innebærer en økning av vrakpanten med 500 kroner, til 2 000 kroner per kjøretøy. Økte utbetalinger i vrakpant dekkes inn ved å øke vrakpantavgiften med 400 kroner, til 1 700 kroner per kjøretøy for 2012. Vrakpantordningen er beskrevet i Prop. 1 S (2011–2012) Miljøverndepartementet.

Autoretur og Bilimportørenes Landsforening har i lang tid bedt myndighetene øke vrakpanten. Det er derfor gledelig at bransjen har blitt hørt og at vrakpanten kan virke som motivasjon for å samle inn utrangerte kjøretøy slik at de ikke blir hensatt og vil være en potensiell miljøfare.

Kilde:  www.statsbudsjettet.no

 

Flere
artikler