For 2008 har Stortinget økt vrakpanten fra 1500 kroner til 5000 kroner for kjøretøy med høyest utslipp av partikler og nitrogenoksid (NOx).

Økningen er foreløpig og gjelder i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 for kjøretøy som var registrerte i 2007. Tiltaket er ment å fremskyve utrangeringen av de mest forurensende kjøretøyene.

5000 kroner i vrakpant

Alle godkjente biloppsamlere vil i 2008 gi 5000 kroner i vrakpant for:

•    Personbiler: totalvekt over 2500 kilo og opp til 3500 kilo – årsmodell til og med 1990

•    Varebiler: klasse 2 diesel med referansevekt over 1250 kilo til og med 1700 kilo – årsmodell til og med 1991

•    Varebiler: klasse 3 diesel med referansevekt 1700 kilo til og med 3500 kilo – årsmodell til og med 1991

•    Busser: diesel med totalvekt til og med 3500 kilo – årsmodell til og med 1991
Vi ber publikum kontakte den enkelte biloppsamler på forhånd for å sjekke om de har mulighet til å ta imot tyngre kjøretøy.