Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Økt vrakpant skal fjerne forurensende kjøretøy

For 2008 har Stortinget økt vrakpanten fra 1500 kroner til 5000 kroner for kjøretøy med høyest utslipp av partikler og nitrogenoksid (NOx).

Økningen er foreløpig og gjelder i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008 for kjøretøy som var registrerte i 2007. Tiltaket er ment å fremskyve utrangeringen av de mest forurensende kjøretøyene.

5000 kroner i vrakpant

Alle godkjente biloppsamlere vil i 2008 gi 5000 kroner i vrakpant for:

•    Personbiler: totalvekt over 2500 kilo og opp til 3500 kilo – årsmodell til og med 1990

•    Varebiler: klasse 2 diesel med referansevekt over 1250 kilo til og med 1700 kilo – årsmodell til og med 1991

•    Varebiler: klasse 3 diesel med referansevekt 1700 kilo til og med 3500 kilo – årsmodell til og med 1991

•    Busser: diesel med totalvekt til og med 3500 kilo – årsmodell til og med 1991
Vi ber publikum kontakte den enkelte biloppsamler på forhånd for å sjekke om de har mulighet til å ta imot tyngre kjøretøy.

Flere
artikler