Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

OM AUTORETUR (gammel)

 

Vi tar hånd om bilen din når den har gått sin siste mil

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.

Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.

 

Non-profit organisasjon

Autoretur AS drives på non-profit basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte biler – til bransjens og miljøets beste.

Hvordan vi oppnår et resultat er like viktig som å nå selve målet. Derfor har vi beskrevet hvordan vi ønsker å opptre, hvilke verdier som skal være vår rettesnor i vårt daglige virke.

 

Helt gratis å levere bilen til oss

Det koster deg ingenting å levere bilen til din lokale biloppsamler når den har gått sine siste mil.
Helt vederlagsfritt blir da bilen gjenvunnet etter strenge retningslinjer som sørger for at materialene i bilen blir brukt til noe nytt, eller energigjenvunnet.
Når den er levert kan du innkassere bonusen for å gjenvinne bilen: Vrakpanten.

 

Vårt verdigrunnlag

Vi i Autoretur skal være kunnskapsformidlere, ansvarlige, proaktive, åpne og ærlige.
Disse verdiene danner grunnlag for hvordan vi både møter hverandre som kollegaer og hvordan vi møter våre brukere og kunder.

 
Autoreturs nettverk består av tre hovedoperatører som har tilknyttet over 141 biloppsamlingsplasser og 10 fragmenteringsverk.

Alle som importerer eller produserer bil, har i følge avfallsforskriften plikt til å være medlem av et godkjent retursystem.

Autoretur har på vegne av alle bilimportørene, ansvaret for bilen, fra den produseres til den gjenvinnes til nye materialer.

Økernveien 99 – 0579 OSLO
firmapost@autoretur.no
+47 22 07 52 50