Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Personfare

Elbiler, hybrider og ladbare hybrider – personfare

Vær varsom!

Fremdriftsbatterier i el-, hybrid- og ladbare hybridbiler inneholder kjemi, store mengder energi og er vanskelige å slukke hvis de begynner å brenne. Du som i ditt profesjonelle virke håndterer fremdriftsbatterier, må ta hensyn til:

1) Store fremdriftsbatterier kan ha spenning på godt over 900 volt – dødelig strøm. Bruk riktig sikkerhetsutstyr!

2) Ødelagte batterier kan begynne å brenne flere dager etter skaden. Og battericellene kan re-antennes igjen og igjen. Inspeksjon av batteriet, ytre skader og varmgang er avgjørende for å opprettholde personsikkerheten.

3) Følg forskriftene om pakking og merking av batteriene. Et skadet batteri kan antennes etter at du har sendt det fra deg! Varme batterier skal alltid plasseres i karanteneområde i tilstrekkelig avstand fra annet brennbart materiale og være under oppsyn.

«Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg»

«forskrift om landtransport av farlig gods».

 

Kilder:

DSB

BKS Lovdata

Diverse forskrifter

FARLIGE BATTERIER: Batteriene i biler med elektrisk fremdrift må håndteres etter forskriftene om «Forskrift om landtransport av farlig gods», og «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». De må med andre ord håndteres av godkjent personell.

Flere
artikler