Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Positiv avgiftsreduksjon i revidert

I regjeringens forslag til revidert budsjett heves vrakpanten med 500 kroner, mens vektfradraget i engangsavgiften for plug-in-hybrider øker til  15 prosent.

– Regjeringens forslag er helt i tråd med BILs politikk. Dette er et skritt på veien mot en mer klima- og miljøvennlig bilpark, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Nye biler er klart mer miljøvennlige og trafikksikre enn gamle. Derfor er det svært positivt at vrakpanten nå øker fra 2.500 til 3.000 kroner.
– Norge har Europas eldste bilpark. Høyere vrakpant er ett av flere grep som er viktig for å fornye bilparken raskere, sier Andresen.

BIL er også positiv til reduksjonen i engangsavgiften for nye plug-in-hybrider. For å nå klimamålene, må vi fase inn null- og lavutslippsbiler raskere enn i dag. Til det trengs avgiftsstimulanser.

– Plug-in-hybridene veier mer enn hybridene pga. tyngre batteri- og elektropakke. Dermed har de kommet dårligere ut avgiftsmessig. Økt vektfradrag er derfor et viktig grep for å gjøre denne type lavutslippsbiler mer attraktive.

Beregninger BIL har gjort viser at nærmere 20 prosent av nybilsalget i 2020 må være plug-in-hybdrider for å nå målet om et CO2-utslipp på 85 gram/km for nye biler i 2020.

Flere
artikler