Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Sikker håndtering av brukte elbilbatterier redder liv! Bransjeorganisasjonene i Norge informerer i sosiale medier.

Kampanjen viser deg hvordan du bør håndtere høyenergibatterier (elbilbatterier). Den kan redde liv.

Elbilbatterier inneholder store mengder energi og kan være farlige hvis de ikke håndteres riktig. Bransjeorganisasjoner i Norge* har derfor i samarbeid med myndighetene laget en kampanje på sosiale medier og en nettside for å gi nødvendig informasjon til profesjonelle aktører som håndterer denne type batterier.
 
Informasjonen er beregnet på biloppsamlere, verksteder og andre som omsetter brukte elbilbatterier samt aktører som omsetter brukte høyenergibatterier på privatmarkedet. På nettsiden kan man også laste ned en informasjonsbrosjyre som tar for seg flere tema. For eksempel: Hvem er ansvarlig når man håndterer, selge eller kjøper et høyenergibatteri? Hvilke sikkerhetstiltak er nødvendige når man håndterer elbilbatteriene? Og så videre.

Kampanjen er utarbeidet for å sikre at alle som håndterer brukte elbilbatterier er godt informert om sikkerhetskravene. Dette bidrar til en tryggere arbeidsplass, håndtering og reduserer risikoen for ulykker.
Det er viktig å være oppdatert på regelverket for å ivareta sikkerheten ved kjøp og salg av brukte elbilbatterier.
Det er derfor lagt ved en rekke nyttige ressurser i på nettsiden og i brosjyren, ikke minst lenker til informasjon og relevante forskrifter på nettsidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 
Gjenbruk av elbilbatterier er positivt for miljøet, men det krever at alle involverte tar ansvar for sikkerheten. Ved å følge retningslinjene og sørge for at batteriene er kontrollert og håndtert riktig, kan vi alle bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser.
 
Andres sikkerhet er ditt ansvar!

* En rekke bransjeaktører står bak dette prosjektet: DSB, Batteriretur AS, Bilimportørenes Landsforening, NBF, Autoretur AS, Norske Bilressurser

Flere
artikler