Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Skadebiler får nytt liv

Biler som skades på veien havner også i gjenvinningssystemet. Men mange av bildelene får nytt liv.

Når uhellet er ute og forsikringsselskapene overtar ansvaret, er ikke kjøretøyet vårt helt ferdig på veien.
Forsikringsselskapet ditt eier nå kjøretøyet. De har en avtale med en biloppsamler (BOP) som tar i mot kjøretøyet etter at det er avtalt en pris, gjerne en takstmanns pris for bilen. Det skadede kjøretøyet blir fraktet til BOPen som har kjøpt bilen fra forsikringsselskapet. Der blir kjøretøyet miljøsanert forskriftsmessig, på samme måte som alle kasserte kjøretøy i Autoretur-systemet.
Daglig leder i Østfold Bildemontering AS i Sarpsborg, Terje Karstensen, forklarer.

Kasserer minst mulig 
– Vi er en liten annerledes bedrift, sier han. – Østfold Bildemontering AS er ikke et huggeri. Her plukker et team fra hverandre nyere skadebiler og lagerfører delene. Vi kasserer minst mulig. Delene selger vi videre til privatpersoner og verksteder over hele landet.
Hvert år kjøper Østfold Bildemontering AS cirka 1.000 skadebiler. De er størst i landet på skadebiler/forsikringsbiler.Østfold Bildemontering AS er en godkjent biloppsamler, men …
– Noen skadebiler går rett til biloppsamleren ved siden av oss for vanlig behandling, vi tar bare nyere biler som har deler med verdi, sier Karstensen. Det handler om spesialisering. I 30 år har bedriften drevet med dette, plukket fra hverandre biler, sortert, vasket og katalogisert delene for gjenbruk og salg.
– Østfold Bildemontering omsetter brukte deler for 36 til 37 millioner i året. Vi har avtaler med forsikringsselskapene og henter skadebiler overalt. Fra Kløfta til Drammen til svenskegrensa.

Ta vare på det gamle
Karstensen er opptatt av å ta vare på det som virker.
– Hvis bilen er ny, bør man bruke delene, sier han. Det skulle vært gjort mye mer. I Sverige har de ca 14 prosent ombruk …
Det blir for galt å hakke opp en brukbar dør på en skadebil/forsikringssbil, sende metallet til Kina for å lage en ny dør som sendes hit igjen! mener Karstensen.

Norges største
Østfold Bildemontering har Norges største lager for bildeler. Rundt 100.000 deler. De siste årene har selskapet brukt mye tid – og penger – på å katalogisere alt i database. Rundt 80.000 deler er nå søkbare i databasen som også er tilgjengelig på nett.– Søk på Google etter et delenummer, så skal det komme opp, sier Karstensen.
For kort tid siden, utvidet bedriftseier Karstensen, kompanjongen Jonny Jacobsen og de rundt 28 ansatte. – For å få alt under, tak, sier han.
– Mens vi har snakket sammen har det kommet syv biler fra forsikringsselskap, sier Karstensen mens han ler.

Deler til ombruk i Autoretur-systemet
Autoreturs regnskaper viser at 3 072 tonn deler ble demontert fra biler i 2016. I tillegg viser beregningene i årsrapporten for 2016 at det tas ut totalt 4 048 tonn før bilene kommer til biloppsamleren.
Delene utgjør cirka 2,7 prosent av totalen kasserte biler.
Motorer, karosserideler og girkasser er deler som ofte demonteres.
 Deler som demonteres går nesten utelukkende til ombruk. I noen tilfeller blir deler liggende noen år på lager før de sendes til gjenvinning.
Totalt ble det levert inn 142.280 biler til kassering i 2016.
Totalt ble 97,7% av en bil gjenvunnet i 2016

Autoretur-systemet for gjenvinning av kasserte biler i Norge, tar ansvar for verdifulle deler.

Flere
artikler